Ostrovec

Počet obyvatel: 358 (k 17. 12. 2021)

Dospělí 298

Děti (15–18 let) 13

Děti (do 15 let) 47

Průměrný věk obyvatel je 44,31 roku

Obec Ostrovec tvoří místní části, Horní Ostrovec, Dolní Ostrovec a osada Dědovice, která byla připojena až v roce 1964. První písemná zmínka o vsi Ostrovec pochází z roku 1323, kdy Ostrovec příslušel ke hradu Zvíkovu jako služebné manství.

Mezi drobné feudály s manskou povinností ke Zvíkovu patřil patrně i Petr Točník z Ostrovce, připomínaný stejně jako Pecha z Cerhonic (vázaný službou ke Zvíkovu), ve svědeckých listinách z roku 1456, ve kterých se projednává pozůstalost po ostroveckém manovi Matěji Švahlovi, po jehož smrti koupil ostrovecké manství Ctibor z Oselce.

V 16. století patřil již Ostrovec k cerhonickému panství. Ves Horní Ostrovec byla osada malá. První chalupy byly vystavěny až v polovině 17. století kolem roku 1650. Název Horní Ostrovec se začal používat až mnohem později, v polovině 18. století. Do té doby byli nepočetní osedlí označováni jen jako obyvatelé „chalup Píseckých nad Ostrovcem“. Odlišná vrchnostenská příslušnost všech tří osad v době feudální trvala až do roku 1848.

Priority obce jsou odpady a výstavba

V posledních několika letech se kvůli koronavirové pandemii téměř zastavil kulturní, sportovní a volnočasový život ve městech i menších obcích. Ani v takových dobách však správní celky nemohou přestat fungovat, byť zaznamenaly negativní dopady na rozpočty. Vědí to i v Ostrovci, kde v nedávné době postoupili hned v několika záměrech a projektech. Mezi ty nejdůležitější patří nové možnosti bydlení a odpadové hospodářství.

Line dance slaví 30 let v České republice. Oslavám bude patřit i víkend v Písku.
Krádež dřeva, vernisáž i párty v sadech. Co se děje na Písecku?

Nové možnosti bydlení

Starosta Ostrovce Tomáš Hrach by byl velice rád, kdyby se zvyšoval počet občanů přihlášených k trvalému pobytu v obci. Jedním z kroků k naplnění tohoto cíle byl odkup bytového domu, který pro účely trvalého bydlení sloužil pouze částečně, a byli s ním i jiné problémy. „Jedním z hlavních důvodů odkupu byli nepřizpůsobiví nájemníci a zároveň jsme chtěli navýšit obecní bytový fond,“ potvrzuje starosta.

Obci k odkupu a rekonstrukci devíti bytů pomohla dotace Ministerstva financí, která v součtu činila přes 11,5 milionu korun. Nyní jsou již všechny bytové jednotky po rekonstrukci a obsazené.

Mnohem větší nárůst obyvatel, který by se počítal až v desítkách procent, by znamenala realizace návrhu plánované výstavby. První návrh počítá s osmadvaceti parcelami od 900 do 2000 metrů čtverečních pro rodinné domy. „Je otázka, jak rychle to dáme dohromady. Aktuálně řešíme územní plán. Zemědělský fond nám nechce pustit pozemky. Vše je v jednání,“ přibližuje Tomáš Hrach.

„Je to běh na dlouhou trať. Pokud bychom pozemky i síťovali, bude celý záměr rozdělen na několik etap. Bavíme se o horizontu let. Nehledě na to, jaká je momentálně situace. Nejsem si jistý, zda by při současných cenách chtěli vůbec lidé stavět,“ dodává starosta. V roce 2022 se obec bude soustředit především na přípravu projektových dokumentací.

Odpadové hospodářství

Nákupem nového nákladního vozu a kontejnerové nástavby se Ostrovec přiblížil možnosti vlastního vývozu nejen komunálního, ale také tříděného odpadu. „Auto umí vyklápět i velké popelnice. Na vývoz tříděného odpadu chceme přejít už v letošním roce,“ říká Hrach. Ještě předtím, než se tak stane, budou muset v obci vyměnit přibližně tři desítky kontejnerů za takové, které nové svozové auto zvládne vysypat.

Dořešení tématu nakládání s odpady bere Tomáš Hrach jako prioritní. Také proto obec plánuje výstavbu sběrného dvora. „Na vytříděnost se dost tlačí, a ze všech stran,“ uvědomuje si starosta. Právě realizace tohoto záměru by měla vést k vyšší vytříděnosti.

Třídění odpadů v roce 2021:

- Papír – 11,8 t
- Plast – 13,93 t
- Sklo – 17,2 t
- Nápojový karton – 0,35 t
- Elektroodpad – 1,95 t
- Bioodpad – cca 85 t
- Velkoobjemový – 10 t
- Komunální – 76 t

Masopust, plesy, hasiči i sport

V Ostrovci žije přibližně 358 obyvatel, kteří mohou využívat služeb školky, obchodu, pošty, vlastního zásobování pitnou vodou a dalších nadstandardních výhod, které nenabízí každá obec podobné rozlohy. Pozadu nezůstává ani kulturní či sportovní život.

Vizualizace plánované sportovní haly v prostoru ZŠ J. K. Tyla v Písku.
Písek má projektanta na novou sportovní halu. Zaplatí mu zhruba tři miliony

„V období pandemie jsme přišli o téměř všechny akce, ale běžně Obec dělá velký vánoční ples, myslivci mají svůj ples, hasiči také. I místní občanské sdružení pořádá akce,“ začíná starosta Tomáš Hrach vyjmenovávat kulturní program v obci. S uvolňováním omezujících opatření se volnočasové aktivity vrací i do Ostrovce. Svědčí o tom v únoru uskutečněný masopustní průvod a plánovaný hasičský ples.

Na své si přijdou také milovníci sportu. V obci funguje tenisový klub pořádající letní kempy, dobrovolní hasiči a jejich aktivity pro děti, a zúčastnit se lze i turnajů v nohejbalu či stolním tenisu. Kdo raději sportuje individuálně, může využít místního hřiště či cest a lesů v okolí Ostrovce, které jsou vhodné pro chůzi, běh, ale i jízdu na kole. Ostrovcem prochází nebo ho jen těsně míjí hned několik cyklostezek a tras mimo hlavní silnice, jež ocení především milovníci horských kol. Vydat se lze směrem na Zvíkov, Vráž, Čížovou i Písek.

Zajímavost

V Ostrovci najdete mnoho zajímavostí. Mezi ty architektonické patří Soubor roubených usedlostí a chalup, které mohou pocházet až z 18. století. Nachází v obou částech vesnice. V Dolním Ostrovci za mostem nad řekou Lomnicí se stojí chalupy čp. 4 a čp. 3 s lomenicí.

Lomenice je trojúhelníkový, lichoběžníkový nebo zvlněný tvar dřevěného štítu roubených, ale v některých případech také zděných a hrázděných lidových staveb, z různě skládaných prken. Takto ozdobně skládané štíty domů jsou obrazově doložené už ve 14. století. Termín lomenice je pak znám od 16. století.