Jejich tvorby se letos ujali sochaři Josef Faltus, Marian Maršálek a Jaroslav Fuka, kteří dostali za úkol popasovat se s tématem Písecké osudové devítky. Jak se jim to podařilo, měli možnost vidět návštěvníci slavnostní vernisáže a nyní také každý, kdo zavítá na náplavku.

A které devítkové roky umělecká díla ztvárňují?

Jsou to události roku 1989 (Sametová revoluce), 1949 (založení národního podniku Jitex Písek), 1779 (zřízení stálého poštovního úřadu a 1829 zahájení pravidelné dopravy Praha – Písek dostavníkem), 1489 (stavba velké věže děkanského kostela) a 1419 (zničení dominikánského kláštera a počátek městské republiky v Písku). Sochy z písku jsou součástí Pískoviště, které v Písku pokračuje celý víkend.