Obě oddělení školní družiny budou sídlit v přízemí budovy základní školy, protože celá severní část mateřské školy, kterou družináři využívali, byla v době letních prázdnin zcela zbourána odbornou firmou. Do areálu mateřské školy se plně nastěhovali stavební dělníci, aby do Vánoc postavili na základové desce hrubou dřevostavbu budovy nové. V ní budou umístěny čtyři třídy pro 96 dětí z mateřské školy a jídelna. Chybět nebude ani příslušné zázemí. V letošním roce budou realizovány stavební práce v hodnotě přes 20 milionů korun.

V prvním patře budovy základní školy najdou žáci i pedagogové vylepšené podmínky pro výuku fyziky, chemie, přírodovědy a přírodopisu. V letních měsících proběhla generální rekonstrukce celé učebny. Cílem bylo umožnit žákům při získávání poznatků z oblasti přírodních věd naplno využívat nejmodernější informační technologie. Žáci budou mít k dispozici kvalitní připojení na internet. Ergonomicky řešená žákovská pracoviště budou vybavena nejmodernější výpočetní technikou. Nechybí ani připojení k elektrické síti vhodné pro žákovské pokusy.

V těsné blízkosti učebny bylo na chodbě vybudováno nové bezbariérové WC. Bezbariérový je i přístup do prvního patra budovy, protože byl zakoupen elektrický mobilní schodolez.

Rekonstrukce učebny a zajištění bezbariérovosti v celkové hodnotě přes dva miliony korun jsou realizovány s využitím prostředků z fondů Evropské unie a města Mirovice.

Nová budova mateřské školy by měla být dokončena během příštích hlavních prázdnin. V nové učebně se naplno začne vyučovat během letošního podzimu.

Marie Hrdinová