Vybudování drenáží v nové části milevského hřbitova je dokončené. Voda by už tu páchat škody neměla ani na staré části, kam z kopečka stékala.

Spodní vodu na hřbitově budou hlídat monitorovací vrty. V celém areálu hřbitova jich bude celkem pět. Dva už byly podle vedoucího odboru investic a správy majetku města Davida Lukeše vybudovány při prvotním průzkumu před zahájením prací na odvodnění. „Teď jsou navrženy tři další monitorovací vrty, aby se dala sledovat hladina spodní vody i v nové části hřbitova. Bude se také sledovat, jak hladinu vody ovlivnila stavba drenáží,“ vysvětlil David Lukeš.

Vrty vybuduje firma Eurogas za téměř 81 tisíc korun včetně DPH. Podle Davida Lukeše se budou vrty dělat ruční soupravou, protože by se větší technika do daných míst nedostala. Práce by se měly uskutečnit v září, případně v říjnu a trvat by měly jeden až tři dny. O dušičkách by tak měl být hřbitov už bez stavebního ruchu.

Odvodnění

Drenáže v nové části milevského hřbitova budovala od konce března společnost Eurogas za cenu 10,25 milionu korun včetně DPH.

Spodní voda bude kontrolována prostřednictvím pěti monitorovacích vrtů.