Nejprve omluva místostarosty Martina Třeštíka a na závěr poděkování starosty Zdeňka Herouta. Snad nikdy netrvalo projednávání bodu na zasedání milevských zastupitelů tak krátce jako ve středu v případě bodu osm – dodatku k darovací smlouvě.

„Omlouvám se, že vás tím musíme obtěžovat. Je to podle mého názoru do jisté míry škoda času nás všech. Jenom papíry, které jsme rozesílali, tvoří větší částku, než o čem tady jednáme," konstatoval Martin Třeštík.

Částka, která byla předmětem dodatku, činila totiž pouhý jeden halíř. Jihočeský kraj, který městu v roce 2011 daroval pozemky u Suchanova rybníka, cenu jednoho z nich přecenil  – účetní hodnota není 1675,19 koruny, ale 1675,20 koruny.

„Nám z pohledu města je to asi srdečně  jedno , protože my jsme pozemky dostali darem," řekl Martin Třeštík. „Pokud budete souhlasit a nebudeme  bod příliš rozebírat, uděláme, myslím, dobře,"  dodal místostarosta.

O dodatku smlouvy naštěstí zastupitelé diskutovat nechtěli, což kvitoval i starosta.

„Děkuji, že nikdo nic nemá,"  řekl a zahájil hlasování. Pro bylo všech čtrnáct přítomných zastupitelů.