V jižních Čechách je v součtu všech motorových vozidel celkem nejzatíženější komunikace v českobudějovické ulici Na Dlouhé louce v úseku mezi křižovatkami s Husovou třídou a Mánesovou ulicí. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení ŘSD tudy projede denně průměrně 37 899 vozidel. Na druhém místě je Nádražní ulice v Budějovicích mezi křižovatkami s Pražskou třídou a silnicí I/34 (Jírovcova - výpadovka na Lišov) - 30 650 vozidel. Na třetí příčce je v jižních Čechách D3 v úseku Čekanice - Měšice (obchvat Tábora) - 21 749 vozidel.

V seznamu ŘSD je vždy uveden nejvíce zatížený úsek na dálnici, na silnici I. třídy a na silnici II. třídy, a to jak pro všechna motorová vozidla, tak samostatně jen pro těžká motorová vozidla (nákladní + BUS).

Těžká motorová vozidla celkem mají pořadí nejzatíženějších komunikací následující:
· 5458 I/3 České Budějovice, ul. Pražská mezi I/20 a II/157
· 5237 D3, úsek Čekanice – Měšice (obchvat Tábora)
· 4652 II/157 České Budějovice, ul. Nádražní mezi I/3 a I/34

Ředitelství silnic a dálnic ČR zajišťuje podle Adama Kolouška v pravidelných pětiletých intervalech celostátní sčítání dopravy (CSD), a to nejen na dálnicích a silnicích I. třídy v jeho správě, ale i i na silnicích II. třídy a vybraných silnicích III. třídy a místních komunikacích některých statutárních měst. Nyní zveřejněné výsledky ukazují, že doprava oproti minulému CSD, které bylo prováděno v roce 2016, opět významně narostla, a to v průměru o 10 %. Průběh sčítání i způsob jeho vyhodnocování přitom významně ovlivnila pandemie koronaviru.

Vizualizace nové podoby hlavního budějovického náměstí.
Budějovice na náměstí přidají zeleň, uberou auta a zdraží parkovné. Jste pro?

CSD 2020 bylo zajišťováno, stejně jako při minulém sčítání, vybraným dodavatelem, jímž bylo tentokrát sdružení firem CDVAMP (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ManpowerGroup s.r.o. a VARS BRNO, a.s.) pod vedením Centra dopravního výzkumu v. v. i. Celková cena služeb, které byly nebo budou v zakázce poskytnuty, dosahuje necelých 52 mil. Kč bez DPH. Spolupráce s dodavatelem probíhala i přes nemalé komplikace způsobené pandemií koronaviru na výborné úrovni.

Hlavní část CSD 2020 spočívající v provádění vlastního sčítání měla být původně zahájena v dubnu 2020, s ohledem na přetrvávající přísná vládní opatření v rámci boje s pandemií však byla plánovaná jarní část sčítání odložena na rok 2021 a v roce 2020 tak proběhla pouze letní a podzimní část sčítání. Prezentované výsledky tak reprezentují sčítání provedené ve vybraných termínech v druhé polovině roku 2020 a na jaře roku 2021, přičemž ze sčítání bylo vyloučeno období, kdy byla zavedena přísná vládní opatření s významným dopadem na mobilitu osob.

Rezidence Malše na soutoku řek v centru jihočeské metropole se skládá ze tří hausbótů krásných ženských jmen.
Apartmány v Budějovicích vyhledávají i cizinci. Ema, Marta a Lili kotví na Malši

Sčítání bylo provedeno stejně jako v případě CSD 2016 pro celkem 13 kategorií vozidel včetně cyklistů a probíhalo na celkem 6 465 sčítacích úsecích za využití jak automatického, tak ručního způsobu sčítání. V úsecích sčítaných ručním způsobem pak sčítání proběhlo ve 4–6 opakováních na každém úseku za účasti jednoho až šesti brigádníků v závislosti na dopravním zatížení úseků. Vlastní sčítání pak probíhalo za pomoci mobilní aplikace s možností on-line přenosu dat do centrálního datového skladu, což umožnilo také okamžitou kontrolu přítomnosti sčítačů na místě sčítání a neprodlené vyhodnocování nedostatků při provádění sčítání.

Jak již bylo řečeno výše, do průběhu sčítání a vyhodnocení jeho výsledků významně zasáhla vládní opatření přijímaná v souvislosti s pandemií koronaviru, která významným způsobem ovlivnila mobilitu obyvatelstva. Z tohoto důvodu nebyly při vyhodnocení konečných výsledků CSD 2020 využity tzv. roční variace získané z automatických sčítačů v průběhu dotčeného období (druhá polovina roku 2020 a první polovina roku 2021), ale byly využity roční variace vycházející z CSD v roce 2016. Denní a týdenní variace již byly použity ze sledovaného období a lze tedy konstatovat, že prezentované výsledky hodnověrně reprezentují skutečnost mimo období s přísnými vládními opatřeními.

„Valentýnky“ v autobusech a trolejbusech budějovické městské hromadné dopravy. Ilustrační foto.
Budějovické autobusy a trolejbusy zaplaví láskyplné vzkazy, poslat je může každý

Z prezentovaných výsledků vyplývá, že došlo k celkovému nárůstu dopravních výkonů o cca 10 %, z toho na dálniční síti o 15 % a na silniční síti o 9 %. Z hlediska skupin vozidel došlo u těžkých vozidel k nárůstu o 16 % a u osobních vozidel o 9 %. Celkový dopravní výkon na sledované dálniční a silniční síti délky 55 892 km dosáhl v průměru téměř 160 mil. vozokilometrů za den. Průměrná intenzita na dálnicích činí cca 30 700 voz./24 h, na silnicích I. třídy 9100 voz./24 h, na silnicích II. třídy 2900 voz./24 h.

Nejzatíženějším úsekem na silniční a dálniční síti je úsek dálnice D1 mezi připojením Pražského okruhu u Modletic a sjezdem na Říčany, kde po dálnici a souběžných kolektorových vozovkách v celkem 10 jízdních pruzích denně projede více než 103 tisíc vozidel. Následuje úsek dálnice D1 mezi Chodovem a Spořilovem, kde na šesti jízdních pruzích denně projede v průměru téměř 90 tisíc vozidel. Nejvíce zatíženým dálničním úsekem se čtyřmi jízdními pruhy je úsek dálnice D1 mezi křižovatkami Brno-centrum a Brno-jih s cca 76,5 tisíce vozidel za den, následovaný úsekem Pražského okruhu D0 mezi Slivencem a Ořechem, kde denně projede v průměru více než 75 tisíc vozidel. Nejvíce zatíženým úsekem na silniční síti pak je úsek silnice I/43 v Brně mezi ulicemi Hradecká a Hapalova s více než 55 tisíci vozidel za den. Místní komunikace v hl. m. Praze, které dosahují ještě vyšší dopravní zátěže, v rámci CSD sčítány nejsou.

Z hlediska zatížení těžkými motorovými vozidly je opět nejvíce zatížen úsek dálnice D1 mezi Pražským okruhem a silnicí II/101 do Říčan s více než 22 tisíci těžkých vozidel, následovaný úsekem dálnice D1 mezi křižovatkami Brno-centrum a Brno-jih s celkovým počtem téměř 22 tisíc těžkých vozidel. Na úseku Pražského okruhu mezi Slivencem a Ořechem jezdí denně v průměru téměř 19 tisíc těžkých vozidel a nejvíce zatíženým úsekem silnice I. třídy v této skupině je úsek silnice I/52 v Modřicích s více než 10,5 tisíce těžkých vozidel.

Ve výsledcích je také patrný pozitivní efekt nově zprovozněných obchvatů na intenzity dopravy v průtazích měst. Např. na nových úsecích dálnice D6 u Řevničova projede cca 11 600 voz./24 h, zatímco v Řevničově se snížila doprava z 12 000 voz./24 h v roce 2016 na 2500 voz./24 h v roce 2020, což představuje snížení dopravy o téměř 70 %. Zprovozněním nových úseků na I/16 u Slaného se snížila intenzita dopravy v centru Slaného o 1500–3000 voz./24 h a novou přeložku silnice I/16 denně využívá více než 8500 vozidel. Zprovozněním nové přeložky silnice I/58 se na bývalém úseku silnice I/58, dnes II/464, v obci Skotnice snížila intenzita dopravy o 70 %. Ve výsledcích jsou již zohledněny i úseky na novostavbách, které byly uvedeny do provozu do konce roku 2020.