Následovala léta úsilí obou škol o otevření waldorfského lycea. Letos toto úsilí bylo korunováno úspěchem. Ministerstvo školství již rozhodlo. Waldorfská mateřská a základní škola bude mít pokračování v podobě středního stupně v Českých Budějovicích ve studijním oboru Kombinované lyceum. „Tento studijní obor nabízí jak potřebnou dávku všeobecných znalostí, tak především nemalé množství praktických zkušeností z různých oblastí – přírodovědných, uměleckých, jazykových, sociálních i dalších. Obor je zakončen maturitou,“ vysvětluje Tomáš Mandík, zástupce ředitele ZŠ Svobodná v Písku, a dodává: „Výhodou vznikající školy je úzká spolupráce se zahraničními partnery.“

Na přípravu na zahájení studia již k začátku tohoto školního roku je poměrně málo času, protože rozhodnutí ministerstva přišlo později, než ukládá školský zákon. „Musíme vycházet z toho, že všichni deváťáci již absolvovali přijímací zkoušky na jiné střední školy. My se však přesto obrátíme nejen na ně, ale na všechny deváťáky s naší mimořádnou studijní nabídkou. Vzhledem k tomu, že například waldorfská lycea v Praze či Semilech registrovala více uchazečů, než kolik mohli přijmout, jsme přesvědčeni, že 1. ročník můžeme i nyní naplnit alespoň 20 studenty,“ uvedla Milena Vlčková, ředitelka Základní školy waldorfské v Českých Budějovicích.

Pro rodiče žáků

Informační schůzky pro rodiče se uskuteční v pondělí 21. května v ZŠ Svobodná v Písku av úterý 22. května v ZŠ waldorfská v Českých Budějovicích, vždy od 17 hodin.
Přijímací zkoušky budou vypsány na 29. května (1. kolo) a na 6. června (2. kolo).
Waldorfská střední škola v Českých Budějovicích zahájí výuku k 1. září 2018.