„Chceme, aby se začalo na jaře. Myslím, že v květnu by práce mohly začít a v červnu by bylo hotovo," uvedl starosta Albrechtic nad Vltavou Václav Kaifer.

Obec získala dotaci z Regionálního operačního programu celkem na padesát devět kapliček. Třicet se opravilo v loňském roce. „Předfinancováváme to ze svého, takže hned jak bude hotovo, budeme žádat o peníze z ROPu. Snad nebude žádný problém," nastínil starosta. Dotace by měla pokrýt 92,5 procenta nákladů.

Celkově stojí po obvodu albrechtického hřbitova pětaosmdesát kapliček. Prvních sedmnáct kapliček obec zrenovovala z krajských peněz a dalších devět kapliček opravila díky dotaci ministerstva kultury.

Původcem myšlenky byl farář Vít Cíza, který v roce 1840 přišel s tím, že by se měl hřbitov ohradit. Tehdy se začaly dělat kapličky s lidovými malbami a veršovanými náhrobními nápisy, které postupně vytvořily nepravidelný kruh okolo albrechtického hřbitova.

Původně byly kapličky majetkem církve, ta je však před časem bezúplatně převedla na obec. Kostel sv. Petra a Pavla, který stojí uprostřed hřbitova, stále patří církvi.