„Chceme tam vysázet také něco pro zvěř, jako například jeřabiny. Jsou tam i krásné solitéry, které chceme zachovat a doplnit je třeba keři. Dělali jsme průzkum, co by si tam lidé přáli, a podle něj jsme se rozhodli pro třešně, višně, ořechy, lískové oříšky, hrušně, jabloně a blumy, aby byly stromy hodně rozmanité," vysvětlila starostka Jana Hrdinová. Starý sad na Hořici začali připravovat pro novou výsadbu za pomoci občanů v roce 2013. Znamenalo to odstranit náletové dřeviny a vykácet přestárlé stromy. Poté tam vysázeli kolem 130 stromů a keřů a letos chtějí vysadit kolem sta stromků.

„Úplně nahoře v sadu je několik odrůd švestkových stromů, které si mohli loni lidé za symbolickou cenu otrhat. Švestky jsme odtud dodávali také do školy," dodala Jana Hrdinová. Podobně si zde podle ní představují i sklizeň dalšího ovoce, až začnou stromky plodit. V první etapě tam vysázeli především nejrůznější odrůdy třešní, od raných až po pozdní. Stejně jako na první etapu, mají i na druhou podanou žádost o dotaci sto tisíc korun z Ministerstva životního prostředí  z Programu péče o krajinu.

Prostranství už začali upravovat zaměstnanci, které má obec z úřadu práce na veřejně prospěšné práce.  „Se sázením stromků začneme podle rady odborníka jako minule na podzim, aby mohly dobře zakořenit. Kdyby bylo suché léto jako loni, nemusely by zakořenit," dodala Jana Hrdinová. Na projektu  spolupracují se zahradníkem a krajinářem Václavem Vlnou, se kterým již některé prvky v krajině řešili a další akce  připravují.