„Našim záměrem je postupně vytvořit  sportovně turistickou stezku  kolem Písku v délce zhruba osmi kilometrů.  Začínat bude na parkovišti u společenského centra Družba, povede do Smrkovic  a  odtud do Semic, kde bude procházet pod přeložkou silnice I/20. Ze Semic povede kolem staré budějovické silnice k Zemskému hřebčinci a odtud  podél železniční tratě zpět na parkoviště u Družby,"  uvedl k záměru města místostarosta  Josef  Knot (TOP 09).

Vybudování cyklostezky je již zařazeno v projektovém zásobníku města na letošní rok. Podle odhadu by náklady představovaly částku 23, 5 milionu korun, z rozpočtu města by však mělo jít pouze o tři a půl milionu korun. Z Regionálního operačního programu by město mohlo získat až 85 procent z celkových nákladů. Další šance  je v získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ta by však pokryla jen 65 procent částky, ostatní by muselo doplatit město ze svého. Na zasedání  v prosinci uplynulého roku již zastupitelstvo dorovnání částky k dotaci  schválilo.

„Žádost do Regionálního operačního programu prošla úspěšně dvěma kontrolami.  Zda město peníze dostane, se dozvíme v únoru až březnu. Žádost o dotaci ze  Státního fondu dopravní infrastruktury město již také podalo. Pokud ale získáme výhodnější dotaci z Regionálního operačního programu, druhá žádost  se zruší," vysvětlil Petr Jelínek z odboru rozvoje, investic a majetku města.

Stavba  první etapy cyklostezky  a chodníku  v délce dvou kilometrů z Písku do Smrkovic by  měla být zahájena ještě v druhé polovině letošního roku. Chodník bude od komunikace oddělen svodidlem.