Tu se nyní podařilo snížit. Město nechalo v pavilonu 2. stupně a velké tělocvičně, kde byla situace nejhorší, udělat opatření proti radonu. Výsledné měření potvrdilo, že opatření bylo úspěšné. Naměřeny byly vyšší hodnoty i v kancelářích a ředitelně, kde bude také provedeno protiradonové opatření.