Výsadby se ujali čížovští myslivci, kteří nejen vysadili stromy, ale hned je i zalili a ošetřili. Ovocné stromy Čížovští vysazují v krajině již několik let 
a důkazem toho je nejen alej v Krašovicích, ale i sad Benda a další výsadby. „Tentokrát jsme zvolili stromy se zemním balem velkého vzrůstu a obvodu kmene deset až dvanáct centimetrů. Z toho důvodu se do výsadby pustili zdatní členové Mysliveckého spolku Čížová – Zlivice, kterým za odvedenou práci děkuji," uvedl starosta Čížové Tomáš Korejs. Na podzim bude obec společně s myslivci realizovat další etapu projektu Obnova krajinných struktur v Čížové, a to konkrétně obnovu biocentra opět u Krašovic. Spolufinancování společně s obcí tentokrát podpoří Honební společenstvo Čížová.