Akce, kterou uspořádal Myslivecký spolek Zvíkov-Soutok, se konala u příležitosti uctění památky bývalých členů Mysliveckého spolku Zvíkov, kteří své kolegy již navždy opustili jako členové mysliveckého spolku.

Slavnostní úvod akce obstarali čtyři trubači. Poté Václav Charvát položil ke kříži velkou kytici a následně myslivecký hospodář Josef Němec přivítal nejen přítomné členy MS Zvíkov-Soutok, ale i pozvané hosty a početnou veřejnost. Uvedl hlavní důvod zhotovení a postavení nádherného dřevěného kříže a poté přečetl jména dvaceti zemřelých členů mysliveckého spolku, která jsou uvedena na kříži.

Krátký proslov přednesl František Hašek, starosta obce Oslov a starosta honebního společenstva Oslov, které zastupuje všechny vlastníky pozemků a následně pronajímá honitbu mysliveckému spolku. Ten mimo jiné řekl: "Myslivecké sdružení Zvíkov-Soutok má za sebou dlouhé roky tvrdé a velice záslužné práce. Během této doby se jeho členové starali nejen o chov a regulaci zvěře v honitbě, ale i o ochranu zemědělských plodin a lesních porostů, a snižováním stavu škodné přispívali ke snižování škod v domácích chovech a drobné zvěře. Další a velice zásadní činností mysliveckého spolku bylo, a do dnešní doby je, organizace společenských akcí pro občany. Některé tyto akce se staly oblíbenou a velice vyhledávanou tradicí. Jako starosta obce jsem velice rád, že máme mezi sebou takovouto partu lidí, kteří jsou ochotni nám pomoci, když je potřeba, ale že zároveň bdí a chrání naše okolí a přírodu, a my se na ně můžeme vždy stoprocentně spolehnout. Víte, myslivcem se asi musí člověk narodit. Měl by mít dobrý vztah k přírodě, úctu ke zvěři, kterou vychovává a následně i loví, a hlavně velký respekt ke zbraním, které vlastní. To, proč jsme se tu sešli v tak hojném počtu, je vyjádření právě toho, jak si vážíme našich předků, kteří zakládali a rozvíjeli myslivecký spolek, snažili se své znalosti předat svým potomkům a ukazovali nám, co je správné a tradiční, a co je naopak špatné a nevhodné. Právě díky ctění těchto dlouholetých tradic dnešní setkání či samotný lov myslivců vypadá vždy velice důstojně. Vážení členové mysliveckého spolku, jsem velmi rád, že jste postavili tento pomník na památku svých bývalých členů a předchůdců, že dodržujete a ctíte tradice a zároveň jsem velice rád, že jsem dnes mohl strávit velice příjemné odpoledne s partou lidí, která má hodně blízko k přírodě."

Poté nejen přítomné věřící oslovil P. Vítězslav Holý, Ing., Mgr. (duchovní otec Slávek) z římskokatolické farnosti Záhoří u Písku. Ten po svém proslovu, na závěr celé akce, provedl požehnání kříže sv. Huberta.

Po skončení slavnostní části horkého odpoledne se většina přítomných přesunula do hostince ve Vlastci ke společnému posezení s občerstvením, kde se vzpomínalo až do večerních hodin.

František Bořánek