„Jednu v kategorii Muzejní publikace roku, zde jsme přihlásili vzpomínkovou knihu malíře Karla Stehlíka: Tady jsem doma, kterou Milevské muzeum vydalo v prosinci loňského roku," představuje ředitel muzea Vladimír Šindelář.

Muzejníci zároveň chtějí podat přihlášku do kategorie Muzejní počin roku. „Zde bychom chtěli přihlásit naše nové stálé expozice, které jsme otevřeli loni v červnu. V současné době kompletujeme přihlášku, ale nic nenasvědčuje tomu, že bychom to nestihli," doplňuje ředitel a naráží na to, že uzávěrka přihlášek je do konce února.

Zda Milevské muzeum uspěje, bude jasné 15. května, kdy se  u příležitosti Mezinárodního dne muzeí uskuteční vyhlášení výsledků.

Kdyby Milevští vyhráli, získali  by certifikát, sošku a 70 tisíc korun. A co by  s penězi udělali? „Co se týče případné výhry, tak daleko jsme zatím neuvažovali. K vítězství je ještě daleko a ostatní přihlášená muzea předložila mnohdy velmi pěkné projekty či publikace. Pokud bychom přece jen nějakou cenu získali, za finanční částku bychom možná nakoupili nějaké sbírkové předměty nebo bychom pořídili novou propagační brožuru Milevského muzea," prozrazuje ředitel.

Současná propagační knížka už není aktuální. Milevské muzeum se loni přestěhovalo z prvního na druhé nádvoří premonstrátského kláštera. „A pokud bychom se skutečně v soutěži dobře umístili, asi by byla namístě i koupě velkého dortu se šlehačkou. Tak se necháme překvapit," dodává s úsměvem ředitel.

Cílem národní soutěže muzeí Gloria musaealis je přispět ke zvýšení prestiže muzejních institucí  a také připomenout, že  pečují o významnou část národního kulturního dědictví.

Podle vyhlašovatelů soutěže, kterými je Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií České republiky, pečují muzea a galerie v České republice o více než 60 milionů sbírkových předmětů, ročně připraví na dva tisíce výstav a navštíví je přes osm  milionů návštěvníků.