Zároveň se tu uskutečnila také vernisáž první výstavy s názvem Svět mladýma očima, na které jsou k vidění obrázky dětí z mirovické školy a školky a výrobky členů keramického kroužku při čimelické škole.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo v místním kostele svatého Petra a Pavla v režii místostarostky Mirovic Marie Hrdinové a starosty Mišovic, pod které Pohoří patří, Vladimíra Čelakovského. Chválou nad skvělým využitím bývalé školy jako muzea nešetřili ani přítomní senátor Jaroslav Vejrovský a náměstek jihočeské hejtmanky a starosta Kovářova Pavel Hroch a rovněž i zástupce ředitele píseckého Prácheňského muzea Jan Adámek a ředitel Hornického muzea v Příbrami Josef Velfl. S oběma institucemi byl od začátku vzniku muzea v kontaktu Pavel Suček, kronikář obce Mišovice, který s nápadem vybudovat muzeum přišel a na jeho uskutečnění věnoval nezištně spoustu svého času. "Muzeum se ale podařilo vybudovat jen díky starostovi Vladimíru Čelakovskému, bez jeho aktivního přístupu by se prázdná škola takto neproměnila," nezapomněl dodat Pavel Suček. Jan Adámek připomněl důležitost regionálního muzea pro všechny místní a jejich potomky, kteří si díky němu mohou i v budoucnu uvědomovat, odkud pocházejí a kde žijí a být na to hrdí.

O hudební doprovod slavnostního zahájení se postaraly žákyně mirovické základní školy a mirovické pobočky písecké základní umělecké školy.

Nové expozici a výstavě poté požehnal farář Mariusz Klimczuk, který připomněl, že mirovická farnost sem zapůjčila exponáty od 13. do 18. století.

Návštěvníci si pak mohli prohlédnout celé muzeum - sekce Neživá a živá příroda, Regionální historik Jan Toman a Historie Mirovicka.

Pravidelně tu bude otevřeno o letních prázdninách od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin. Jinak je třeba se předem domluvit po telefonu na obecním úřadě v Mišovicích. Místo vstupného mohou zatím dávat návštěvníci do kasičky dobrovolný příspěvek na muzeum.