V Pohoří se v posledních letech povedlo vybudovatv budově bývalé obecné školy Muzeum Mirovicka. Teď přistoupili mirovičtí radní na původní nápad Pavla Sučka, aby se zatraktivnila pro lidi i další místa na Mirovicku. „Jedná se o to, že tu máme mirovický geologický metamorfovaný ostrov, který je zakreslený na světových mapách,“ uvedl starosta Mirovic Josef Vejšický. Dodal, že v blízkosti města jsou tři zaniklé lomy nad sebou. Zastupitelé se shodli na tom, že by bylo dobré jeden z nich vyčistit od nepovolených skládek a udělat tam geopark. „Pavel Suček, který s nápadem přišel, nám slíbil najít vhodné horniny, které tam pak vystavíme,“ dodal Josef Vejšický. S tím souvisí i úprava cesty k lomu. Dále se uvažuje o zpřístupnění jedné ze starých štol na zlato, která je také v těsné blízkosti města. Lidé by tak mohli vidět v reálu to, co jev muzeu na fotografiích nebo ve sbírce nerostů.

V muzeu můžete vidět sekce Neživá a živá příroda, Toman Jan, regionální historik, Historie Mirovicka, Farnost Mirovická a Pohořská, Školství, Řemesla a lidová tvořivost, Dobrovolní hasiči na Mirovicku a výstavu prací žáků ZŠ v Mirovicích a Čimelicích.

Muzeum Mirovicka se nachází v bývalé obecné škole v Pohoří, místní části Mišovic. Otevřené je o víkendech o letních prázdninách nebo po telefonické domluvě.