Prácheňské muzeum potřebuje rozšířit své prostory a jako ideální 
k tomuto účelu se nabízí sousední budova bývalé obchodní akademie v Karlově ulici. Ta už je z velké části obsazená, ale podkroví je stále volné. „Muzeum 
a bývalá škola je jeden objekt, takže pro nás je to ideální řešení," konstatoval ředitel muzea Jiří Prášek.

Muzeum by tady vytvořilo depozitář. „Stávající depozitáře už máme plné," vysvětlil ředitel s tím, že kromě podkroví mají zájem ještě o pronájem jedné učebny o patro níž. Ta by měla sloužit potřebám muzejní pedagogiky.

Záměr pronájmu schválili radní města. „Jihočeský kraj, který muzeum zřizuje, projevil zájem a my s tím nemáme problém," potvrdil místostarosta Jiří Hořánek.

Muzeum odděluje od bývalé školy zazděný průchod, který by se měl probourat 
a vytvořit zde jakýsi spojovací krček. To by ale nebyla jediná stavební úprava. Budova potřebuje také opravit střechu. Rekonstrukci za zhruba osm milionů korun by mělo zaplatit město. Peníze vynaložené na rozšíření depozitářů by se měly postupně vracet prostřednictvím nájemného. Tím se budou píseční radní zabývat začátkem června.

Budova bývalé akademie je asi z pětaosmdesáti procent obsazená. „Přestěhovali jsme sem organizace z bývalé školy na Alšově náměstí, sklady tu má knihovna a ještě čtyři třídy jsou volné," podotkl vedoucí odboru správy majetku Jan Tůma s tím, že město vybírá, co v budově bude.

Objekt byl postaven za Marie Terezie původně jako kasárna.