Atypické dubové dveře s mosaznými klikami budou mít v novém sídle Milevského muzea, v budově na druhém nádvoří premonstrátského kláštera. Vyráběli je ve firmě truhláře z Chyšek Josefa Křížka.

„Jsou rozměrově větší,“ říká Křížek.  „V rodinných domech se používají dveře osmdesátky nebo devadesátky – mluvím o jejich šířce – a tady jsou průchody o velikosti sto čtyři centimetrů. Dveře jsou zhotovené podle stávajícího kamenného ostění,“ vysvětluje chyšecký truhlář.

Vyrobit jich museli celkem třicet. Stejné jsou i v Praze. „Nevím, jestli tady tyhle dveře dříve byly, ale přesně tyto jsou ve strahovském klášteře, v technickém zázemí,“ dodává. „Kreslil je inženýr Vaniš a na základě nákresu jsme je vyrobili,“ doplňuje.

Pracovat na nich začali v lednu, v únoru už byly v Milevsku a namontování se dočkaly tento měsíc. Tím ale práce Křížka a jeho dvou spolupracovníků v Milevsku nekončí. Ještě vyrábějí schodiště, zábradlí či vitríny. „Končit tu budeme 15. června,“ počítá Josef Křížek, který má v areálu premonstrátského kláštera za sebou i další práce.

„Málokdo ví, že v kostele sv. Jiljí tady na hřbitově je nejstarší krov v České republice. Dendochronologie, to znamená zjištění stáří dřeva, odhalila prvky krovu z roku 1250, tedy přežily vypálení husity, a celý krov je udělaný v roce 1445,“ říká Křížek, který se svými kolegy dělal před čtyřmi lety generální opravu krovu nad presbytářem. 

„Loni jsme ve špýcharu opravovali krov. Nevypadá to, ale je to historicky velmi ceněná stavba v areálu kláštera,“ ukazuje Josef Křížek z okna na dům, který má zničenou fasádu, ale opravenou střechu.  Na opravu krovů truhláři používali smrkové řezivo, na dveře v muzeu dubové. To je poměrně drahé.

Podle truhláře rozhodně bude budova na druhém nádvoří důstojným místem pro muzeum. „Zcela určitě ano. Rozhlédněte se tady. Jsou tu zachované štukové římsy, Premonstráti mají velké plány. Myslím, že během času zkulturní druhé nádvoří,“ říká. „Kdyby se ho podařilo vylepšit jako první nádvoří, budete to tady moc pěkné,“ dodává Josef Křížek, který například v areálu kláštera také vyráběl dřevěné schodiště do Latinské školy.

Jaké práce si v Milevsku cení nejvíce, nechtěl prozradit. „Nevím, co říci, žádnou akci nevyvyšuji, ale náročná byla oprava krovu v kostele sv. Jiljí,“ dodává  šestačtyřicetiletý Křížek, který se truhlařinou živí  od roku 1991.