Program bude jak jinak než „upletený“, vždyť se bude celý točit kolem textilního podniku Jitex a jeho 70. výročí založení. Na fenomén, který překročil hranice města i jižních Čech, se bude vzpomínat slovem, tancem, divadlem i filmovými snímky. Chybět nebude módní přehlídka, ve které se představí jak modelky se současnou produkcí nástupnické firmy Jitex Comfort, tak dámy, které oděvy a prádlo ze zdejšího textilního závodu převáděly již před několika desítkami let. Svou profesi tak po letech opráší a ze skříní vytáhnou módní kusy, které právě zhruba před třiceti lety plnily stránky tehdejších katalogů a magazínů.

K plánovaným bodům programu patří dále i komentované prohlídky výstavou, tanec se špulkami v podání skupiny Z.I.P. Písek, promítání snímků z archivu České televize týkající se Jitexu či tkaní a pletení v dílně pro děti. Zde si budou moci malí návštěvníci uplést třeba i čepici. Na muzejní noc přijede do Písku i Divadlo Kuba z Plzně, které má pletenou scénu a loutky a které hlavně nejmenším zahraje své pohádky. Není těžké uhádnout jaké. Pletené. I živá hudba bude tentokrát odkazovat na starou „jitexáckou“ dechovku.

V Písku je již třetí měsíc k vidění rozsáhlá výstava Jitex 70. Až do 26. května je čas na její zhlédnutí, muzejní noc o dva dny dříve je k tomu ideální příležitostí.

Program:

19:00 Nádvoří muzea Zahájení, módní přehlídky

19:30 Nádvoří OA Vystoupení Z.I.P. - Oliver Twist

19:30 Rytířský sál Vyhlášení výsledků soutěže pro žáky ZŠ "Jitex - propletené příběhy

19:30 - 21:30 Parkány muzea I. Dětská pletárna

19:30 - 22:30 Přednáškový sál Jitex ve filmu

20:00 - 20:40 Parkány muzea II. Divadélko Kuba: Pletené pohádky

20:15 Nádvoří muzea Módní přehlídky /opakování/

20:45 Galerie muzea Komentovaná prohlídka výstavy Jitex 70

21:00 Nádvoří OA Vystoupení Z.I.P - Vyprávěj

21:45 Galerie muzea Komentovaná prohlídka výstavy Jitex 70 /opakování/

Po celou dobu: Volná prohlídka expozic a výstav, Hudební nostalgie v Galerii, Tradiční muzejní hospůdka s hudbou Antonína Frťaly

Jan Kouba, Prácheňské muzeum Písek