Muž (1950) měl ve společném obydlí slovně napadat svou manželku a vyhrožovat jí s nožem a sekerou usmrcením i zapálením domu. Žena ve strachu o život a zdraví přivolala policisty. „Muž byl silně ovlivněn alkoholem, dechová zkouška ukázala bezmála 2,5 promile," uvedla písecká policejní mluvčí Kamila Ingrišová.

Policisté na místě zhodnotili zjištěné skutečnosti a zejména s ohledem na dlouhotrvající fyzické i verbální útoky ze strany muže rozhodli o jeho vykázání z domu na deset dnů.

Od začátku letošního roku už řešili policisté na Písecku 22 incidentů se znaky domácího násilí. Z těchto případů pět osob, vždy se jednalo o muže, vykázali. Za loňský rok došlo v okrese k celkem 77 případům domácího násilí. Dvanáct mužů policisté vykázali.
V rámci celého Jihočeského kraje už řešila policie od začátku letošního roku 161 incidentů se znaky domácího násilí a 24 mužů vykázala.