Budu rád, pokud zavzpomínáte na období vzniku Křesťanské mateřské školy v Písku a na zkušenosti z vašeho působení v této školce.
U vzniku křesťanské mateřské školy jsem byla v roli matky, můj nejstarší syn byl jedním z prvních absolventů této školky. Nyní jsou již z těch desítek dětí, se kterými školka začínala, úspěšní lékaři, ekonomové, učitelé, šikovní řemeslníci, umělci, matematici…

Já jsem začala pracovat ve školce až před deseti lety, když již mé vlastní děti trochu odrostly. Posledních pět let působím jako vedoucí učitelka školky. Snažím se dodržovat a rozvíjet základní nasměrování, které KMŠ dostala od své zakladatelky paní Hlídkové do vínku jako školka, jejímž hlavním cílem je především vedení dětí 
k základním křesťanským hodnotám.

Z vlastní zkušenosti se svými vnoučaty vím, že jsou rodiče s vaší školkou velmi spokojeni. V čem je KMŠ odlišná od ostatních školek, na co kladete největší důraz?
Křesťanská mateřská škola se výrazně neliší od ostatních mateřských škol, co se týče vzdělávacího programu. Náš školní vzdělávací program splňuje všechny požadavky stanovené ministerstvem školství. Důraz klademe především na respektující přístup k dětské osobnosti. Nejsme příliš velká školka, máme dvě třídy, i když poptávka rodičů o umístění dětí do KMŠ převyšuje naši kapacitu.

Jako menší školka máme ale možnost být opravdu „rodinnou školkou". Snažíme se, aby paní učitelky věděly o potřebách, přáních a prožitcích každého jednotlivého dítěte. Velmi důležitá je pro nás také mnohostranná spolupráce s rodinami dětí. Mám radost, že se nám daří pořádat v součinnosti s naším sdružením rodičů různé výlety rodin, přednášky či setkání rodičů, organizujeme pravidelně také společné rodinné dovolené u moře.

Z názvu školky vyplývá, že dáváte akcent na křesťanskou výchovu malých dětí. S čím konkrétně se mohou v této duchovní oblasti setkat?
Děti v naší školce vedeme především k poznání základních křesťanských hodnot, jako je čestnost, pravdomluvnost, schopnost chápání druhého, tolerance, pomoc druhým lidem, empatie, umění naslouchat potřebám druhých. Samozřejmě děti naučíme i zavázat si tkaničku, napočítat do deseti, znát barvy, vědět, kde bydlím, či napsat své jméno. Známá kniha R. Fulghuma má titul, že Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. To, co děti opravdu v životě především potřebují, je naučit se správným vzorcům chování, mít kladný vztah ke světu kolem, umět si vážit samy sebe a vědět, že každé dítě je jedinečné, skvělé a důležité a má ve světě své místo.

V křesťanské mateřské školce seznamujeme děti se základními biblickými příběhy, se smyslem křesťanských svátků, s některými postavami světců. Vždy nám tato vyprávění slouží zároveň jako příklad správného přístupu k životu. Třeba takový svatý Martin je dokonalým příkladem člověk, který nás učí rozdělovat se s potřebnými. V dnešní době je to jistě myšlenka, která by měla zaznívat v srdcích všech dobrých lidí.

Křesťanství nám také otvírá ideální pohled na enviromentální výchovu. Učíme děti pozorovat s úžasem děje v přírodě, radovat se třeba nad rozkvetlou pampeliškou či žasnout nad jedinečnou sněhovou vločkou.

Práce pedagoga v mateřské škole je velice vyčerpávající. Co je pro vás ideální způsob relaxace?
Mám to štěstí, že dělám práci, která mne velmi baví a naplňuje radostí. Každodenní setkávání s nadšením, bezelstností a upřímností malých dětí je něco, co bych nevyměnila za žádné jiné zaměstnání. Přesto samozřejmě občas vyčerpaná bývám, zvláště, jak jistě potvrdí každý pedagog, s blížícím se koncem školního roku. Naštěstí mám k relaxaci mnoho možností.

Největším potěšením mne naplní, když se mi doma sejde u stolu spolu s manželem všech mých pět dětí, některé si přivedou partnery či kamarády, jeden ze synů již
i svoji skvělou manželku. Mám ráda společná setkání 
i s přáteli. Samozřejmě největší možnost relaxace mají učitelé o prázdninách. O těch letošních se mi povedla cyklistika na jižní Moravě, raft na Vltavě, toulání po Benátkách a Veroně, stoupání po vrcholech Západních Tater, našla jsem čas i na chalupu na Vysočině, na přečtení několika krásných knih i na zhlédnutí pěkných filmů. Věřím, že tohle dobití baterek mi do konce školního roku stoprocentně vydrží.

Máte bohaté zkušenosti s výchovou dětí. Co považujete za důležité právě ve výchově dětí 
v dnešní době?
Je mnoho různých pohledů na výchovu dětí. Osobně si myslím, že není třeba hledat nějaké inovativní metody – naopak, je třeba vrátit se 
k osvědčeným hodnotám. Děti potřebují především mít jistotu, že mají kolem sebe blízké milující osoby, kterým mohou důvěřovat, které nemění své postoje a zásady podle svých momentálních potřeb a nálad. Ač se to dnes příliš nepropaguje, děti potřebují mít v životě řád a pravidla.

Pro děti je velmi důležité, že se mohou na něco spolehnout – když rodiče plní své sliby, jsou pravdomluvní a chovají se čestně. A možná ta nejdůležitější věc, kterou můžeme naše děti naučit a otevřít jim tak dveře ke spokojenému a šťastnému životu, je umění dokázat se radovat z maličkostí. V každém prožitku, skutečnosti či události můžeme vždy najít něco, z čeho se lze radovat.

Mám moc ráda knihu pana Svěráka Radovanovy radovánky. Radovan byl chlapec, který uměl hledat v každém okamžiku to pozitivní, a i když se setkával každodenně ve svých příhodách se „zlým výrostkem Hugem", večer si vždy vzpomínal na to, jak si užil svět.

To, myslím, potřebujeme 
v dnešní době úplně všichni – umět užít si každý den jako by to byl ten nejlepší v našem životě. 

Medailonek Heleny Kučerové: Narodila se v Prachaticích, mládí prožila v Dobříši. Od dětství používá místo křestního jména Helena jméno Lenka.
Po svatbě se přestěhovala do Písku. S manželem Janem mají pět dětí – tři syny a dvě dcery. Vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pracuje jako vedoucí učitelka Křesťanské mateřské školy v Písku.

Helena Kučerová předává štafetu Vendule Bočkové, magistře v písecké lékárně a vedoucí skautského oddílu Gáhál.