Přípravy dostavby D4 mezi Příbramí a Miroticemi se zpozdí zřejmě o rok a půl kvůli novému zpracování posudků vlivu stavby na životní prostředí – EIA. Deník o tom informoval v nedávných dnech.


Dobu příprav využívají k aktualizaci a zlepšení současného projektu jak zástupci plzeňského ŘSD, pod které stavba spadá, tak zástupci dotčených obcí. Z celkového počtu plánovaných pěti úseků D4 je nejlépe připravený podle ředitele plzeňské Správy ŘSD Zdeňka Kuťáka 2,6 kilometru dlouhý úsek Lety – Čimelice. Tady by se mohlo začít stavět okamžitě po dokončení nového posudku EIA. Pokud však vláda nerozhodne o budování všech etap současně.

V tom případě by se muselo čekat na to, až budou vykoupeny všechny pozemky a vyřízena další legislativa na ostatních úsecích.

Aktualizace

Časem ale plzeňské ŘSD neplýtvá. „Probíhají pravidelná jednání, kterých se účastní zástupci místních samospráv. Jsou to lidé, se kterými se dobře jedná a které vývoj kolem stavby D4 zajímá,“ uvedl Zdeněk Kuťák. Dodal, že je zvou na jednání především proto, aby se mohli ujistit, že se s jejich názory pracuje. Jeho slova potvrdila starostka Mirotic Martina Mikšíčková: „Velice si vážíme toho, že se zástupci plzeňského ŘSD snaží najít takové řešení, aby byli místní lidé spokojení.“

Propojení obcí

Jedná se totiž především o roky diskutované téma, zda budou kvůli výstavbě další části D4 odříznutí od dálnice lidé z Cerhonic a Radobytců. Stávající úrovňové napojení v těchto místech totiž po rozšíření silnice R4 u Mirotic na čtyřproudovou D4 nebude možné podle současného projektu zachovat. Cerhonice by tak neměly vůbec žádné napojení na D4 a lidé z Radobytců by museli cestovat po staré silnici přes Mirotice nebo Předotice. Obě obce by ale navíc potřebovaly obnovit několikakilometrové spojení mezi sebou. To jim už před lety přerušilo vybudování rychlostní čtyřproudové silnice – dnešní části D4.


Podle Zdeňka Kuťáka se tu po dohodě s obcemi nabízejí dvě možnosti, jak předejít problémům místních lidí. Jednou je mimoúrovňové překřížení, druhou je podjezd. V případě podjezdu by muselo být vybudované kvalitní odvodnění. V současné době prověřují, zda by bylo tyto dvě varianty reálné uskutečnit.