Cestující si však tento pohled užijí pouze do poloviny srpna, protože pak přestanou vlaky přes původní most jezdit. Začne výluka kvůli přepojení kolejí z původního mostu na nový, jak uvedl Radim Mana, tiskový mluvčí skupiny Metrostav. „Nová trať by měla být uvedena do zkušebního provozu už na podzim," poznamenal.

Stavbaři Metrostavu a Metrostavu TBR aktuálně dobetonovali zbývající horní část nosné konstrukce mostu Červená a k dokončení hrubé stavby jim schází jen dotáhnout betonáž říms. „Z betonářského pohledu máme to nejsložitější za sebou, takže už si můžu oddechnout a pochválit celý tým za precizní milimetrovou práci. Teď už nás kromě říms čekají jen dokončovací práce v podobě hydroizolací, dilatací či zábradlí. V rámci výluky začneme pracovat také na železničním spodku a svršku a přeložkách kabelových tras,“ nastínil Milan Špička, vedoucí projektu Metrostavu TBR.

Nový železniční most přes orlickou přehradu měří na délku 316 metrů a jeho železobetonový oblouk je s rozpětím 156 metrů největší v Česku. „Svým designem připomíná silniční opárenský most na dálnici D8 a stejně jako on reprezentuje výjimečné dílo vybudované tzv. letmou betonáží pomocí betonářských vozíků a postupných záběrů," podotkl Radim Mana s tím, že celkově spolyká stavba téměř 8000 kubíků betonu a přes 1100 tun výztuže.

Nový železniční most přes Orlík roste v osové vzdálenosti pouhých devíti metrů od původního ocelového mostu z 19. století, který je již v technicky nevyhovujícím a prakticky neopravitelném stavu. Po něm už v současnosti jezdí pouze osobní vlaky, a to sníženou rychlostí kvůli zmírnění dynamického namáhání konstrukce.

Cílem investice je nejen zajistit rychlejší a komfortnější provoz mezi Táborem a Pískem, ale také případnou objízdnou trasu během plánované rekonstrukce koridoru do Českých Budějovic. Most je připraven i na budoucí elektrizaci trati.

Stavba spočívá v kompletní přestavbě jednokolejného železničního mostu. Stavební práce byly zahájeny v prosinci roku 2021 a měly by být kompletně dokončeny v létě roku 2025. Investorem stavby je Správa železnic, projekt pak z dílny SUDOPu PRAHA.