Kroužek vede učitelka místní základní školy Marcela Vejcharová. „Cílem kroužku je nejen smysluplné strávení volného času dětí, ale především rozvoj jejich fantazie a tvořivosti," konstatovala Marcela Vejcharová.

V letošním roce se na keramiku přihlásilo 48 dětí. „Vzhledem ke kapacitě dílny museli být zájemci rozděleni do menších skupin, které pracují v odpoledních hodinách," informovala učitelka.

Keramický kroužek už téměř dva roky sídlí v nových prostorách, a to v objektu bývalé moštárny v Čimelicích. Obec ho sem přestěhovala z budovy mateřské školy, kde byl dřív.

Některé děti navštěvují keramický kroužek i několik let. „S největším očekáváním a nadšením přicházejí druháčci, pro které je to první kontakt s hlínou. Postupně děti přicházejí na to, že se nejedná o práci tak jednoduchou, jak by se na pohled mohlo zdát. Časem si však osvojují keramické znalosti a dovednosti, takže ti pokročilí jsou schopni vytvořit i velice pěkné a vkusné výrobky a i ti malí si s radostí odnesou drobné dárky pro rodiče," říká Marcela Vejcharová.

Do práce kroužku se promítají výstavy květin v čimelické Zámecké zahradě, které se konají každé dva roky. Tradičně mají keramici vyčleněný prostor na expozici a prezentaci svých výrobků. Výstava bývá zaměřena tématicky a veřejnost ji vždy k radosti malých keramiků velice kladně hodnotí. „Jsou i případy, kdy pravidelní návštěvníci výstavy speciálně dětské výrobky vyhledávají a na expozici kroužku se vyptávají. Je to forma ocenění a motivace do další práce," doplnila vedoucí kroužku.

Činnost kroužku podporuje jak základní škola, tak i obec.