Žádné překvapení se nekonalo. Příspěvky na sportování mládeže do jednadvaceti let zastupitelé ve středu schválili jednomyslně a podle návrhu sportovní komise. Moderní gymnastky Proactive Milevsko dostanou 300 tisíc korun, tenisový oddíl 280 tisíc, fotbalisté 1,015 milionu korun, oddíl házené 215 tisíc korun a milevský TJ Sokol 440 tisíc korun.

„Postupovali jsme podle praxe z minulých let. Ctili jsme sedm hlavních bodů, podle kterých jsme peníze rozdělovali, bylo to poměrně napínavé a dlouhé," popsal na zasedání zastupitelů předseda sportovní komise Ivan Radosta a dodal, že hlasování sedmi členů sportovní komise dopadlo poměrně jednoznačně.

Fotbalisté FC ZVVZ Milevsko jsou za příspěvek rádi, i když dostali méně peněz, než žádali. „Taková je doba. Musíme sehnat další peníze od sponzorů," konstatoval prezident Miloslav Skalický, který připomněl, že při využití příspěvku se musí řídit pravidly. Většinu dotace, 80 procent, musí prosportovat na městských zařízeních. „Patnáct procent je určeno na vybavení mládeže a nebo na rozhodčí, kteří jejich zápisy přijedou pískat, a pět procent na reklamu," shrnul prezident Skalický, na co je příspěvek určený.

Zastupitelku Marii Jelenovou zarazil rozdíl mezi požadavky klubů a návrhem sportovní komise. „U fotbalového oddílu se jedná o velké snížení. Znamená to, že oddíl požadavek tak nadhodnotil?" zajímala se zastupitelka.

Podle Ivana Radosty žádají kluby každý rok více peněz, než které může město poskytnout. „Apeloval jsem na členy komise, kteří mají s jednotlivými oddíly co do činění, aby v žádosti brali v úvahu, jaká je  momentální situace státu a města. Všechny kluby mají právo si o dotaci požádat. Každá žádost je opodstatněná, ovšem my sledujeme, do jaké míry jsou náklady, které vedou k činnosti klubu, nutné nebo ne  a podle toho to také vypadá," konstatoval Ivan Radosta. „Částky, které jsme jednotlivým oddílům přiřkli, vyjadřují jejich nejnutnější potřeby," dodal Radosta, podle kterého se počet mladých sportovců v oddílech  snižuje.

Místostarosta Martin Třeštík řekl, že krácení dotací není proporčně použito u všech stejně. „Je to způsobeno tím, že u menších klubů by to přivodilo vetší problém," vysvětlil  Martin Třeštík.

Město na sportovní příspěvky pro mládež  vyčlenilo stejně jako před rokem 2,55 milionu korun. Zbytek peněz už na konci ledna rozdělila rada. Hokejový oddíl nedostane nic, protože jako jediný má sportování zdarma.  

Požadavky oddílů: Proactive  – 350 tisíc korun, TK ZVVZ Milevsko – 285 tisíc, FC ZVVZ Milevsko – 1,585 milionu korun, Handball club Milevsko – 250 tisíc korun, TJ Sokol Milevsko – 600 tisíc korun.