Shrneme-li ve stručnosti jejich nabídku, zaměřují se na poskytování služeb a dodávek v oblasti IT a jejich pole působnosti již dávno překročilo hranice Jihočeského kraje. Zakladatelům firmy Jiřímu Šindelářovi a Petrovi Čápovi jsme položili několik otázek.

Společnost Algorit vznikla před poměrně krátkou dobou – v roce 2013. Od té doby se stále rozšiřuje. Kolik máte v současné době zaměstnanců a jak vidíte rozvoj firmy do budoucna?

Položenou otázku vnímáme vlastně jako pochvalu pro celou naši společnost, děkujeme. V Algoritu je nás v současné době třináct. Rozvoj naší firmy úzce souvisí se vzděláváním zaměstnanců. Podařilo se nám navázat spolupráci s významným partnerem v regionu, díky kterému budeme moci v následujícím roce zajistit certifikovaná školení pro naše kolegy. Jsme též členy Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR (AZZP), což je organizace zastupující zaměstnavatele při jednáních s orgány státní správy v oblasti zaměstnávání osob ZTP.

V této souvislosti bychom rádi zmínili termín evidence náhradního plnění. Jedná se o nově zavedený systém spuštěný v říjnu tohoto roku, který má zprůhlednit evidenci a zároveň ji i zjednodušit. Vrátíme-li se k technickým dovednostem, které naši firmu charakterizují, rádi bychom vyzdvihli ocenění od americké firmy Acronis specializující se na zálohování a bezpečnost dat.

Za titulem Nejlepší partner pro Českou a Slovenskou republiku se skrývá množství práce. Ocenění si velice vážíme. A v neposlední řadě je potřeba mít spokojené zákazníky, kteří nás budou vnímat jako kvalitní a stále se zdokonalující obchodní partnery.

Ruku v ruce s rozšiřováním firmy jde jistě i nabírání nových zákazníků. Jak se vám daří v tomto směru, jste spokojeni?

Z naší zkušenosti vyplývá, že každý nový zákazník slyší především na individuální přístup. Důležité je naslouchat jejich potřebám, požadavkům a využít veškeré své znalosti k vytvoření komplexní nabídky obsahující produkty, kterým sami věříme.

Orientujeme se především na odběratele z řad firemních zákazníků, čemuž odpovídá i spektrum našich služeb. Najdou u nás kompletní správu IT, technický servis, vzdálený dohled, dodávku tiskového řešení na míru, nabízíme možnost fakturovat přes náhradní plnění, a hlavně díky flexibilitě našich zaměstnanců poskytujeme možnost postarat se o firemní ICT od A až do Z 24 hodin denně.

Proto je pro nás největší odměnou, že nás mnohdy noví zákazníci vyhledají sami díky dobrým referencím od našich stávajících obchodních partnerů. To považujeme za nejvyšší ocenění naší dosavadní práce.

Pořádáte vzdělávací akce pro své zákazníky. Jaké na to máte ohlasy? Zúčastňují se pravidelně?

Musíme tímto naše zákazníky a obchodní partnery pochválit. Příjemnou tradicí se pro nás, a věříme, že i pro všechny zúčastněné, stal Den s Algoritem, tentokrát pořádaný v písecké Laser Areně. 6. října se konal už pátý ročník a počet návštěvníků se každoročně zvyšuje, za což jsme velice rádi.

Snažíme se do přednáškového bloku dostat ta nejaktuálnější témata, co hýbou světem IT. Minulým rokem se neslo téma Digitalizace a anonymizace dat, aktuálně můžeme určitě zmínit termín GDPR (z angl. General Data Protection Regulation, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jsme přesvědčeni, že téma bezpečnosti je otázkou celospolečenskou a je třeba s ní obeznámit nejenom odbornou, ale i laickou veřejnost.

Ve spolupráci s firmou ESET jsme v průběhu října organizovali bezpečnostní semináře pro učitele středních škol a na začátku prosince uskutečníme za podpory Jihočeské hospodářské komory samostatný seminář na téma kybernetické bezpečnosti a GDPR v oblasti IT.

V plánu máme i přednášku o GDPR v oblasti školství. Vedle již zmíněných přednášek s odborným zaměřením zapůjčujeme do škol i virtuální realitu. Ta se může postupem doby stát nedílnou součástí výuky odborných předmětů, například zeměpisu, výtvarné výchovy a podobě. Žák si během standardní vyučovací hodiny na vlastní oči prohlédne například celou sluneční soustavu či namaluje obraz ve virtuální realitě. Jednotlivé programy jsou neustále zdokonalovány a mohou směle doplňovat stávající metody výuky.

Podílíte se na pořádání streetballového turnaje v Písku či na sportovním plese s vyhlášením nejlepšího sportovce roku. Co vám tyto aktivity přináší? Máte nějaké další podobné plány?

Uspořádat streetballový turnaj v Písku byl náš sen dlouhou dobu. Začínali jsme na hřištích ZŠ J. K. Tyla a postupně se dopracovali až na Velké náměstí, což považujeme za velký úspěch. Zkvalitňovat podmínky turnaje se nám daří i díky sponzorům a divákům. Již druhým rokem turnaj probíhá pod záštitou starostky města Písek Evy Vanžurové. Věříme, že si akce získá u píseckého publika oblibu a stane se nedílnou součástí zdejšího sportovního i kulturního programu.

Plesem sportovců jsme chtěli ukázat, že písecký sport má co a koho nabídnout. Jedná se vlastně o obnovenou tradici s vyhlášením nejúspěšnějšího sportovce Písecka.

Spolupracujete například s píseckou průmyslovou školou. Jak konkrétně? Hledáte mezi tamními studenty své potenciální zaměstnance?
Spolupracujeme s více píseckými školami a jejich důvěry si velice vážíme. Studenti technických oborů nás v současnosti vyhledávají zejména kvůli praxi, ale případní nadšení žadatelé o práci u nás budou vždy vítáni.

Kde se vidíte například v roce 2023, až budete slavit první desítku?

Hlavní vizí do budoucna je mít spokojeného zákazníka, v tom tkví největší část úspěchu veškerého podnikání. Dalším důležitým prvkem je zdokonalovat se v oboru a mít stále ideu naši firmu rozvíjet a investovat do ní ochotně svůj čas a energii.

Věříme, že ve výsledném produktu se tyto aspekty vždy projeví a dojdou ocenění i u našich obchodních partnerů. Tímto jim děkujeme za projevenou důvěru v uplynulých letech a těšíme se na další úspěšnou spolupráci. A čtenářům Deníku přejeme pohodový advent a úspěšný rok 2018.