Zařízení je však ve velmi špatném stavu a navíc staré stromy by ohrozily sportovce. Už v roce 2002 vznikl projekt na nové hřiště, ten se však nepodařilo realizovat. „O tento prostor pro sportovní vyžití žáků a školní družinu velmi stojíme. Proto jsme jednali se zástupci TJ Sokol a oddílu vybíjené a se zástupci městského úřadu. Město náš záměr podpořilo. Jde o strategický prostor v centru města,“ vysvětlil ředitel ZŠ J. K. Tyla Pavel Koc.

Přípravy na vybudování hřiště již začaly zdravotně bezpečnostní prořezávkou stromů. „Většina stromů bude ošetřena a případně zabezpečena vazbou tak, aby při využívání sportovních ploch nedošlo ke zranění padajícími větvemi. Tři jasany a dva buky, jejichž zdravotní stav je již velmi špatný, budou pokáceny,“ říká Miloslav Šatra z odboru životního prostředí Městského úřadu Písek.Vybudování nového hřiště však bude ještě během na dlouhou trať. Zatím je nutné prostor upravit tak, aby byl bezpečný. „Nejde jen o kácení stromů, ale také odstranění drátů, betonových obrubníků a zbytků starého vedení parovodu. „Možná od září by sem mohly chodit děti ze školní družiny,“ poznamenal Pavel Koc.

Následovat bude příprava projektu a financování. Město nevylučuje, že část by mohla být zaplacena z dotace. Pak teprve může začít vlastní stavba „Protože hřiště bude sloužit školákům i veřejnosti, bude nutné, aby se o nový areál staral správce.