Most 121-006 přes řeku Otavu, který se nachází na silnici II/121 u obce Zvíkovské Podhradí, byl oficiálně otevřen pro dopravu v úterý 19. prosince. Nyní je v plném provozu. Jak připomněla za krajský úřad Hana Brožková, čtyřpolový most má za sebou náročnou rekonstrukci, kterou si vyžádal jeho technický stav. „Oprava zahrnovala nové úložné prahy a závěrné zídky, nové římsy, spádové desky na mostě, vozovkové živičné souvrství, novou hydroizolaci, odvodňovače, přechodové oblasti, výměnu mostních závěrů, ložisek a mostního zábradlí, sanaci komor včetně kovových deviátorů, sanaci konstrukce, doplnění svodidel na mostě, revizní schodiště, osvětlení a zadláždění prostoru pro pohyb chodců na předmostích," vyjmenovala.

Most s délkou nosné konstrukce 254 metrů a přemostěním 249 metrů se začal opravovat 16. května, odkdy byla také uzavřena silnice, jejíž je součástí. Technický stav mostu vyžadoval zásadní renovaci, která byla provedena s celkovým rozpočtem 79,6 milionu korun včetně DPH. Časově náročné práce spojené s ručním odstraněním nesoudržných částí nosné konstrukce způsobily posun v plánovaném dokončení díla z původně plánované poloviny listopadu na 18. prosince.