Počet míst v domově pro seniory v Milevsku nestačí. Město proto plánuje jeho rozšíření. Zařízení, které se nachází v ulici 5. května, jich má nyní třicet šest, potřeba je ale vyšší. Podle vedení města se pohybuje kolem padesáti až šedesáti míst. Domov by nově mohl nabídnout dalších osm pokojů, tedy zhruba dvanáct lůžek.

„Dlouho jsme vymýšleli, jak to udělat. Jedna z možností je objekt přistavět směrem nahoru do polí," vysvětlil místostarosta Martin Třeštík a dodal, že jednají o pozemcích.

Podle ředitelky Sociálních služeb města Milevska Marie Jarošové by rozšíření zařízení určitě přineslo větší dostupnost služby pro obyvatele Milevska a obcí z nejbližšího okolí. „Máme zkušenost, že klienti velmi pozitivně vnímají to, že mohou být alespoň ve městě, kde žili celý život, nebo v jeho blízkosti, když již nemohou být ve svém domově," vysvětluje ředitelka Marie Jarošová, která se domnívá, že po rozšíření by byla kapacita domova dostatečná.

Město letos plánovalo zateplení domova. Nakonec ho ale neuskuteční. Hlavní důvod je ten, že Milevsko nezískalo dotaci, která by pokryla většinu nákladů. Druhým je pak chystané rozšíření. „Jestliže ho uskutečníme, tak bychom zateplení udělali najednou. Dělat ho nyní by nebylo úplně šťastné," dodal Martin Třeštík.

Milevský domov pro seniory začínal v roce 2002 s kapacitou osmnácti lůžek, například loni tu přibyly dva dvoulůžkové pokoje. Domov pro seniory poskytuje pomoc lidem, kteří se o sebe už nedokáží postarat. Naproti tomu domov s pečovatelskou službou využívají lidé, kteří jsou schopni vést relativně samostatný život. V Milevsku jsou tato zařízení dvě – v ulici 5. května a v Libušině ulici.