Soubor prací na téma Spirála… vznikal postupně v tomto školním roce. Čas stále ubíhá a život se posouvá po pomyslné spirále. I když se vše opakuje, je nakonec všechno jiné a nové. To všechno vyjádřily děti od předškolního věku až po ty, které budou základní školu opouštět, ve svých malbách a kresbách. Výstava bude k vidění od 1. července.

Marie Hrdinová