„Myšlenka na pořízení kompletního územního plánu pochází z roku 2007 a impulzem k ní byl nový stavební zákon. Vítězem veřejné soutěže na pořízení se stal Stanislav Kovář, který se mirovickým územním plánem zabývá již od zmíněného roku 2007," uvedla za město Marie Hrdinová.

V roce 2009 se podařilo zkompletovat zadání územního plánu, které schválilo zastupitelstvo města. Díky několika zdržením ze strany projektanta a odboru výstavby a územního plánování MÚ Písek se teprve po sedmi letech mohli Mirovičtí seznámit s téměř hotovým návrhem.

Na výkresech, které zachycují celou správní oblast města Mirovice, je vytyčen severní obchvat města, nádrž pro zachycení povrchové vody pod Myslínem, území pro možnou výstavbu větrných elektráren u Horosedel a rozvojové zóny pro bytovou výstavbu ve městě i na vesnicích.

Občané vznesli připomínky především k označení některých stávajících smíšených zón. Upozornili, že je nutno do návrhu zapracovat přesné označení tak, aby nebrzdilo podnikatelské záměry. Připomínky je možno podávat až do 28. srpna. Návrh územního plánu je dostupný na webových stránkách píseckého městského úřadu nebo v papírové podobě na Městském úřadu v Mirovicích.

Konečné schválení územního plánu bude jedním z prvních úkolů nově zvoleného zastupitelstva města Mirovice.