Projekt na revitalizaci je hotový, zhotovitel zatím vybraný není.

V letošním roce by se mělo začít s kácením starých stromů. „Chceme celou akci rozdělit do dvou tří let," uvedl starosta s tím, že se město pokusí získat dotaci, ale počítá i s variantou, že nevyjde a bude revitalizaci financovat ze svého. Bez cest a bez kácení stromů jsou předpokládané náklady kolem dvou set tisíc korun.

V současné době tvoří urnový háj většinou stejně staré dřeviny zřejmě pocházející z doby založení. Jde především o jehličnany doplněné o stálezelené listnáče a břízy. Většina dřevin je v poměrně dobrém stavu, ale jsou vysazeny na nevhodných místech.

Navržená studie respektuje současnou cestní síť a prostorové uspořádání urnového háje. Počítá s obnovením živých plotů oddělujících řady hrobů. Podél hřbitovní zdi budou vysázeny listnaté stromy, které opticky oddělí urnový háj od hřbitova a přitom nezakryjí pohled na kamennou zeď.

Část kolem rozptylové loučky by měla být výrazně prokácena a ohraničena skupinou keřů. Mohla by být doplněna o výtvarný nebo náboženský symbol, například sochu, plastiku či kříž.