Došlo k tomu z iniciativy Národního památkového ústavu (NPÚ), kterou podporovalo bývalé vedení města. „Dokládali jsme NPÚ potřebné materiály o mostu. Je to samozřejmě dobrá zpráva, protože most bude třeba opravit a na kulturní památku bude určitě snazší sehnat dotační peníze,“ uvedl bývalý starosta Zdeněk Bárta.

Historie mostu
close Mirovický kamenný most byl prohlášen kulturní památkou. info Zdroj: Deník/ Stanislava Koblihová zoom_in Most vystavěl v letech 1870 až 1876 místní stavitel Stanislav Táborský.
V roce 1924 bylo dostavěno zábradlí.

Dodal, že už před lety jednali se zástupci ČEVAKu o přendání modrého vodovodního potrubí z mostu pod dno řeky Skalice, aby se most nezatěžoval. Není vyloučeno, že k tomu v budoucnu dojde. Pod řekou už vede plynovod.

Most ve své historii prošel několika změnami. „Sloupkové betonové zábradlí bylo na mostě zbudováno při jeho rekonstrukci v roce 1924, kdy byl opravován a dostal také novou kamennou dlažbu. Současná délka mostu je 50 metrů a šířka 8 metrů,“ vysvětlila kronikářka a radní města Marie Hrdinová. Dodala, že v roce 1964 bylo u mostu vybudováno sloupové osvětlení.

Starosta Josef Vejšický připomněl, že když se stavěl v roce 1988 obchvat města, tak byly dva oblouky přes nouzový kanál, kudy teče voda v případě povodní, ubourány. Na obchvatu byly postaveny nové mosty.

Na kamennou dlažbu byla ve stejném roce položena živičná krytina, i když přestal sloužit automobilové dopravě. Dodnes slouží pouze pro pěší. Marie Hrdinová dále dodává: "Inundační most v Mirovicích je velmi hodnotným a autenticky dochovaným příkladem dopravní technické stavby. Most se vyznačuje architektonickými a konstrukčními kvalitami. Přestože se most nezachoval v úplnosti a jeho jižní část zanikla, stále velmi dobře zapadá do okolního prostředí a doplňuje historickou krajinu. Představuje doklad řemeslné dovednosti a zručnosti našich předků, včetně jejich estetického cítění. Most je součástí městské památkové zóny Mirovice." Most má v současné době podle ní sice zanedbanou údržbu (zvětralé spárování kamenných kvádrů, zvětralé části železobetonového zábradlí, náletové dřeviny), ale nezdá se být více poškozen.