„Kvalitu vody z podzemních zdrojů neustále monitorujeme a denně odebíráme vzorky," řekla za Čevak vedoucí provozní oblasti Západ Hana Boháčová. V tuto chvíli podle jejích slov nelze přesně říci, kdy budou vrty opět zprovozněny. „Ve chvíli, kdy odebírané vzorky splní všechny parametry, obnovíme dodávku vody do sítě," doplnila Boháčová.

V Mirovicích, Horosedlech a Plíškovicích je po jedné cisterně, kde Čevak pravidelně doplňuje pitnou vodu. „Denně berou vzorky, ale zřejmě tam je pořád nějaká bakterie. Do pondělí by to mohlo být dobré," informoval starosta Mirovic Zdeněk Bárta na čtvrtečním zastupitelstvu.

Mirovičtí nemají nepitnou vodu poprvé, a tak už ve spolupráci s Čevakem pracují na projektu, který se týká vybudování jednoho nebo dvou akumulačních zdrojů. „Vedle vodárny bychom udělali nový vrt, který by byl chráněný proti zasažení povodní. Byla by v něm zásoba pitné vody pro Mirovice asi na dva až tři dny," konstatoval starosta.

Voda trápí i Mirotice, kde jsou dvě cisterny s pitnou vodou – jedna na náměstí a druhá u školy. „Zatím mě nikdo nekontaktoval s aktuálními informacemi, ale počítám, že minimálně přes víkend zůstane voda nepitná," řekl starosta Mirotic Milan Brunclík.

Dobrá zpráva míří do Oslova, kde byl s pitnou vodou také problém. Podle informací z pátečního odpoledne zde už jsou kontrolní rozbory v pořádku a provoz vodovodu může být brzy obnoven.