„To, že jsme to neprodali už před čtvrt rokem po posledním zastupitelstvu, nás stálo dvanáct tisíc, protože jsme museli na budově udělat novou střechu," upozornil starosta města Milan Brunclík. K opravě také zastupitelé přihlédli při určení prodejní ceny.

O kotelnu projevil vážný zájem jeden uchazeč, zda však trvá i nyní a za těchto podmínek, se ukáže.

Záměr prodeje kotelny zastupitelé prodiskutovali už na minulém zasedání.

Tehdy zastupitelé neschválili prodej samotné budovy za třicet tisíc korun, ale nakonec schválili zveřejnění záměru na prodej kotelny společně s pozemkem. Ten má rozlohu necelých sto metrů čtverečních.