Se zřejmou hrdostí představil jednatel společnosti Josef Hrouda zdravou ekonomiku firmy a její dlouholetou perspektivu. Aktuálně probíhá industrializace skladové části haly 3 pro účely výroby a byly zahájeny zemní práce v rámci archeologického průzkumu a přeložky v souvislosti s přípravou plochy pro stavbu další nové haly.

Jaroslav Pospíšil