Zastupitelé podepisovali minulý týden souhlas se zveřejňováním svých jmen. „U prezenční listiny nadejte listinu, která se toho týká," řekl zastupitelům starosta Zdeněk Herout.

Město bude u každého veřejného hlasování uvádět, který zastupitel hlasoval pro, který byl proti a který se zdržel. Přímo na zasedání žena u mikrofon říká jména zastupitelů a jejich rozhodnutí zapisuje tajemník úřadu František Troják do tabulky. Doposud obsahoval zápis zveřejněný na internetových stránkách města jen výsledek hlasování.

O zkvalitnění informací ze zastupitelstva a z rady usiluje zastupitel Miroslav Doubek, kterému se ale veškeré návrhy prosadit nepodařilo.