Ani jedna z pojišťoven nesplnila požadovaný limit města, a tak museli Milevští výběrové řízení na  pojištění majetku města zrušit a vyhlásit ho znova.

„Dali jsme limit jeden milion korun za celkové pojištění. Přihlásily se nám dvě pojištěny, Česká a Kooperativa, obě překročily limit, který jsme měli," vysvětlil starosta Zdeněk Herout, proč výběrové řízení nebylo platné.

Podle jeho slov Česká pojišťovna nabídla částku 1,3 milionu a Kooperativa 1,194 milionu. „Oslovíme ještě další pojišťovny," dodal starosta k nové soutěži.

Milevsko musí hledat pojistitele svého majetku každý rok. „Problém je ten, že u krátkodobých pojištění není cena tolik výhodná jako u dlouhodobého pojištění," podotkl tajemník úřadu František Troják.
Místostarosta Martin Třeštík vysvětlil, že se musí řídit zákony. „Nejde o to, že bychom trvali na jednom milionu korun. Ale když má zakázka objem do jednoho milionu, tak je způsob vyhlášení trochu jiný, než když přesahuje milion korun," objasnil místostarosta Třeštík.

Když tedy město vyhlásí soutěž do milionu korun a pojišťovny ho překročí, Milevsko bude muset soutěž vyhlásit znova.

Starosta Zdeněk Herout zdůraznil, že pojištění majetku města kvůli zrušení výběrového řízení ohroženo není. „Máme prodlouženou smlouvu původní do doby, než vybereme nového pojistitele," uvedl starosta s tím, že stále jsou pojištěni u Kooperativy a částka přesahuje podle slov Martina Třeštíka milion korun.

Cílem výběrových řízení je docílit snížení částky. „Trendem bylo, že se nám podařilo jít s cenou dolů, ale teď pojišťovny začínají měnit svoji politiku u krátkodobého pojištění, protože pro ně je výhodnější dlouhodobější pojištění," poznamenal František Troják.

Město do pojištění zahrnulo všechny městské organizace s výjimkou Služeb města Milevska, které mají uzavřenou samostatnou smlouvu. „Zvolili jsme cestu toho, že čím větší objem majetku, tím budeme zajímavější pro pojišťovny a tím lepší nám dají podmínky," konstatoval Zdeněk Herout.

V letošním roce chce Milevsko do smlouvy nově připojit dům kultury a knihovnu, kterým vypršely samostatné smlouvy. Pojištění se například týká pojištění majetku a zodpovědnosti za škodu nebo povinného ručení.