Jak bude vypadat vycházková trasa u kláštera, jejíž součástí bude křížová cesta s dřevěnými plastikami a kamenné objekty, které by představovaly významné okamžiky z křesťanské tradice? Milevští se s plánem města budou moci seznámit příští týden v úterý. Od 16 hodin se v Galerii M koná veřejná prezentace, na které vycházkový okruh a jeho součásti představí architekt Jakub Chvojka.

„Myslím si, že o záměrech, které mají jednoznačně dopad na veřejnost, by lidé měli vědět pokud možno co nejvíc," říká místostarosta Martin Třeštík.

Vycházkový okruh by měl vést od kláštera směrem na Vinici, k rybníku Vášák, pak do výšiny nad lomem a zpět okolo bývalého židovského hřbitova. Jeho součástí by měly být i lavičky a informační cedule.

Město už má zpracovanou prověřovací studii, kterou bude v úterý prezentovat. „Ta říká, jak bude okruh vypadat a kudy by měl vést. Poté, co ji veřejně prokonzultujeme, bychom se měli dohodnout s řádem premonstrátů na dalším způsobu pokračování. To je nutné proto, že chceme žádat o peníze, abychom mohli začít s budováním," vysvětluje Martin Třeštík.

Představený kláštera Řehoř Jiří Žáček záměr na vybudování trasy podporuje. „Je určitě chvályhodné využít oblast na Vinici jako místo odpočinku a pobytu v přírodě, zvelebit ji a zpřístupnit zde vhodnou úpravou co nejvíce lidem vybrané zajímavosti, které se v okolí kláštera nacházejí," řekl před nedávnem představený kláštera. Na mysli měl například morový hřbitov nebo lom na Vinici.

Město veřejnou prezentaci uspořádalo i na začátku listopadu, kdy architekt Jan Hlavín představil, jak bude vypadat nové sportovně-kulturní centrum v Bažantnici. To například počítá s novými tenisovými šatnami i se zázemím pro kulturní akce konané v Bažantnici.

Vedení města bylo s prezentací spokojené. „Myslím, že to bylo kvalitně odvedené ze strany projektanta. Padla spousta dotazů, které se zodpověděly, diskuze byla zajímavá. Trochu mě na tom mrzí to, že se projednávání zatím neúčastní reálná veřejnost. Zatím chodí odborná veřejnost: vedoucí odborů, vedoucí organizací, zástupci tenisového oddílu. To je v pořádku, ale veřejnost, řeknu, laická nechodí přesto, že jsme to dávali na vědomí," poznamenal Martin Třeštík.

Záměr vytvořit v Milevsku vycházkový okruh je starý už několik let. Přišel s ním Spolek pro rozvoj kultury. Podle Martina Třeštíka by šel rozdělit na etapy.

Projednávání
Co? Prezentace záměru Přírodně krajinářský areál s křížovou cestou.
Kdy? V úterý 4. prosince od 16 hodin.
Kde? V Galerii M na náměstí E. Beneše v Milevsku.