Podle Marie Vratislavské, která má na odboru životního prostředí na starosti odpadové hospodářství, předpokládali, že výsledek dotazníku bude směřovat k požadavku navýšit počet stanovišť. „Šlo o to dozvědět se, jak velkou potřebu občané mají. Do budoucna počítáme jak s obměnou stávajících – starých nebo poškozených, tak i s pořízením nových kontejnerů pro nová stanoviště. Vše je v každém případě závislé na finančních možnostech města. Zažádáno máme rovněž o poskytnutí kontejnerů od EKO-KOMu," vysvětlila Marie Vratislavská.
  

V loňském roce v Milevsku rozšířili systém třídění o pět nových stanovišť. „Máme vytipovány i na základě požadavků obyvatel lokality, kde by bylo vhodné a potřebné kontejnery osadit. Jde například o ulice Dukelská a Petrovická či Hajdu," uzavřela Marie Vratislavská s tím, že obecně ale nelze všude stanoviště o zhruba čtyřech zvonech zřídit.

Důležité je, aby tam byl dostatek místa, bezproblémový výsyp do svozového auta či zajištěné dopravní výhledy.