Navštěvují jej nejen věřící, ale i příznivci historie a kultury. Na druhém nádvoří kláštera sídlí Milevské muzeum a v areálu kláštera – na první nádvoří, v bazilice a v Latinské škole se konají koncerty, výstavy a přednášky.

V rámci oslav se bude konat ve čtvrtek 5. října od 18 hodinv Latinské škole přednáška knihovnice strahovské knihovny Hedviky Kuchařové na téma Co skrývají účty milevské farnosti ze 17. století.

V sobotu se bude konat v 11 hodin v klášterní bazilice Slavná mše svatá jako poděkování za 830 let života premonstrátů v Milevsku. V neděli 8. října začne v 15 hodin v klášterní bazilice koncert duchovní hudby, na kterém vystoupí táborský chrámový sbor. V sobotu 14. října bude od 14 hodin prohlídka areálu klášteras výkladem.