Prostřednictvím SMS zpráv sem lidé například dozvědí, kdy bude vypnuta elektrika, kde je porucha na vodovodním řadu, která den se uskuteční zasedání zastupitelstva. Zejména ale bude tento způsob komunikace upřednostně v případě nějaké nenadálé události či havárii.