Co se vám od ustavujícího zasedání už podařilo naplnit z vašich cílů a priorit?
Politická koalice, jež město nyní spravuje, si určila ve svém programu řadu cílů 
a priorit, které je zapotřebí důsledně plnit. U některých
z nich se to již podařilo. Byla zpracována strategie rozvoje města a regionu, provedena rekonstrukce osvětlení zimního stadionu, za finanční spoluúčasti Nadace ČEZ bylo vybudováno víceúčelové hřiště za sportovní halou, postavili jsme kompostárnu. Plníme slib a v maximálním rozsahu zveřejňujeme informace z jednání zastupitelstva (včetně videozáznamu), rady města, výborů a komisí. Průběžně pořádáme veřejná jednání s občany města.
Mým hlavním úkolem je změnit způsob hospodaření úřadu tak, aby byly postupně snižovány běžné výdaje města ve prospěch možnosti více investovat.

Hodně se zaměřujete na úspory…

Ano, intenzivně hledáme skulinky, kde by se dalo ušetřit. V minulých letech se na to příliš nedbalo a bude nějakou dobu trvat, než se dá vše do pořádku. Revidujeme jednotlivé nákladové účty, měníme některé nevýhodně uzavřené smlouvy (pokud to lze učinit) tak, aby město platilo za to, co opravdu potřebuje, a tolik, kolik je nezbytně nutné. Kde vidíte politický úkol?

Je ideální, když radní a zastupitelé táhnou za jeden provaz. Je zdravé mít v každém městě důkladnou opozici, která hlídá všechny chybičky, kterých se vedení města dopustí. To je naprosto v pořádku, na to jsem připraven. Velice si cením toho, že naše koalice, která – byť je tvořena pěti stranami, z čehož v radě jsou zástupci čtyř stran – funguje zatím velmi dobře. To tady nebylo zvykem – léta zde byla jen dvoustranná koalice. Teď je to velice pestré a silné uskupení se vším dobrým, co k tomu patří. Jsou tu ze svých zaměstnání a pozic věcí znalí lidé, kteří jsou ochotni své znalosti nezištně předávat. To je pro město velice důležité. Myslím, že pracovně i lidsky si vyhovujeme a mým politickým úkolem je, aby to tak zůstalo i nadále.

Takže období od ustavujícího zasedání hodnotíte pozitivně?

Nerad bych, aby to na čtenáře vašeho Deníku působilo jako samochvála, ale jsem přesvědčen, že téměř devítiměsíční období, které je za námi, můžeme hodnotit pozitivně. I se všemi nepříjemnostmi, které jej provázely – personální změny (dobrovolné i vynucené), soudní spory (ukončené i jeden nový), vyšší nároky na práci většiny zaměstnanců atd. Mrzí mě jediné, že se vše nedaří tak rychle, jak bych si přál a jak by bylo zapotřebí. Ale práce mě pořád nesmírně baví a mám dostatek energie na to, abychom všechna naše předsevzetí stihli naplnit.

Co vás teď trápí?

Můj vysoký tlak… Ale na to se asi neptáte, že? Od začátku mého působení na radnici mi nejvíce vadila jakási „profesní slepota" většiny zaměstnanců úřadu. Měl jsem pocit, že jsou všichni smířeni s tím, co dělají, v jakém prostředí 
a atmosféře pracují a jakákoliv aktivita navíc se nedoporučuje. Bylo nutné začít měnit jejich přístup k práci a chování mezi sebou i vůči spoluobčanům, kteří k nám přijdou 
a něco potřebují. Moje představa je taková, že zaměstnanec úřadu je v prestižní pozici. Má totiž jedinečnou možnost pomáhat občanům města i městu samému, to v jiných zaměstnáních nenajdete. Snažíme se rozhýbat jednotlivé odbory k větší aktivitě a lepší vzájemné spolupráci. Přepracovali jsme pracovní řád, pozměnili úřední hodiny úřadu, spravedlivěji upravili osobní ohodnocení některých zaměstnanců. K tomu, aby se vše výše uvedené podařilo uskutečnit, bylo nezbytné provést i personální změny, které s sebou přinesly kýžené uvolnění atmosféry na úřadu, aniž by však byla narušena pracovní disciplína.
Takže mé trápení je, paní redaktorko, o poznání menší, neboť v řadě věcí se práce úřadu citelně zlepšila. A ještě zlepší.

Co považujete za hlavní investice letošního roku?

Objem investic letos nebude takový, jaký byl v minulých letech. Město nemá vlastních finančních prostředků nazbyt, limituje nás i skutečnost, že některé zajímavé dotační tituly, jež byly v minulosti k dispozici, nejsou dnes již dostupné. Další obtíží je fakt, že vlastníme některé cenné movitosti, o něž je třeba se průběžně starat. Pokud se tak neděje, dochází postupně k jejich poškození, někdy nevratnému, a jejich opravy jsou o to nákladnější. To nás letos bohužel potkalo 
u poškozeného krovu třistaleté budovy čp. 1, kde více než deset let nikdo neřešil, v jakém je stavu, a teď jej musíme opravit. Sice s příjemnou dotací od kraje, ale i tak vysokým podílem vlastních prostředků. Další budovou je dům kultury, kde musíme zrekonstruovat kuchyni s restaurací, do níž nebylo půl století investováno. Rozpočet činí téměř čtyři milióny korun. To nám samozřejmě krátí prostředky na tak potřebné investice. Největší z nich by měla být další etapa obnovy Švermovy ulice. Letos bychom tam měli proinvestovat zhruba pět miliónů korun. Probíhá rekonstrukce teplovodu v Komenského ulici, zateplíme domov pro seniory v ulici 5. května, na podzim bude rekonstruován kanalizační sběrač u nádraží. Celkem bychom měli v letošním roce proinvestovat asi 30 miliónů korun.

Je léto, doba výletů. Na co byste čtenáře Deníku pozval?

Pro výletníky, kteří navštíví naše město, je největším lákadlem milevský premonstrátský klášter. Na jeho druhém nádvoří se nachází Milevské muzeum se zajímavými expozicemi. Na náměstí se dá dobře zaparkovat, občerstvit se v řadě restaurací s venkovním posezením, podívat se do milevské galerie (čp. 1) nebo mě navštívit na radnici…
Sportovně ladění turisté si mohou zahrát tenis v krásném areálu parku Bažantnice nebo si zaplavat na přilehlém koupališti. V blízkosti centra města je k dispozici rozsáhlý sportovní areál. Zhruba 15 kilometrů od Milevska mohou milovníci historie navštívit zámek Orlík nebo hrad Zvíkov. U Kovářova, ve vesničce zvané Zeměráj, se vydovádí rodiče s dětmi.

Město má dva hotely, které nejsou – jak to říci – příliš reprezentativní. Myslíte, že by město mělo provozovat hotely a vkládat do nich peníze?

Do hotelů Sport a Stadion, které ze dvou stran rámují zimní stadion, by se muselo investovat v řádu desítek miliónů korun. Na to město nemá prostředky a zřejmě nikdy mít nebude. Na druhé straně jsou oba hotely součástí velkorysého městského sportovního areálu, jenž má stále svou hodnotu a je nutné do jeho údržby investovat. Domnívám se, že v Milevsku by měl být k dispozici pěkný hotel. Chceme postupovat cestou odprodeje investorovi, který by byl schopen hotely zrekonstruovat a provozovat. Město by to dělat nemělo – neumí to

.

O vás je známo, že působíte jak v kulturní oblasti, tak i sportovní. Co byste z nich vyzdvihl?
V Milevsku to sportem i kulturou žije. Máme tu hezký sportovní areál, který je hojně využíván. Samozřejmě záleží na penězích. Není jich mnoho, ale město dělá vše pro to, aby byly stěžejní sporty zachovány. Ke standardním úspěšným sportům, jako jsou hokej, fotbal, tenis, házená nebo moderní gymnastika, se před několika lety přidaly i další – atletika, karate a florbal. Nesmím zapomenout na širokou základnu milevských Sokolů a na hlavní sportovní hvězdu, skvělého člověka a vicemistra světa v Timbersportu Martina Komárka.
Pokud jde o kulturu, kromě jednorázových akcí, jakými jsou například nedávno skončený hudební festival v Přeštěnici, chystané Bartolomějské posvícení (21. – 23. srpna 2015) nebo maškarní průvod s více než 150letou tradicí (6. února 2016), se musím zmínit o velkém překvapení milevské kulturní sezony. Tím je nový muzikál Tep královské krve, který složila učitelka místní základní umělecké školy Gábina Molová. Je to nádherný dvouhodinový příběh plný bravurních výkonů od všech protagonistů. Neskromně musím říci, že v něm vystupuje i část mé kapely (Ivan Radosta má kapelu RM band, kde působí jeho dcera Nina 
a Jindřich Müller, kteří v muzikálu hrají).

V Milevsku působí řada talentovaných hudebníků, výtvarníků, tanečníků. Pyšníme se výtečným smíšeným pěveckým sborem i nadějným dětským. Je sympatické, že se po šesti letech dal opět dohromady loutkoherecký soubor. A to Milevsko potřebuje. Potřebuje lidi, kteří tu žijí a jsou ochotni vykonávat něco nad rámec svých pracovních nebo rodinných povinností. Nesmírně si cením toho, že v Milevsku takoví lidé jsou. Bez nich by město nemělo budoucnost.


Anketa s radními: Co by podle vás měla být priorita města pro nové volební období?
Martin Třeštík
místostarosta
ČSSD

Mám dvě priority. V první řadě musíme hledat způsob, jak zastavit pokles počtu obyvatel. K tomu vede řada kroků, hlavní je ale přivést do města nové investory, třeba i drobné, a s nimi nová pracovní místa. Druhou prioritou je trvalé a důrazné hledání úspor v provozu města, protože potřebujeme víc prostředků uvolnit na investice a údržbu majetku. Navíc nás čekají některé nové výdaje, například musíme provozovat kompostárnu a nově i městskou dopravu. Ještě alespoň jednu prioritu „viditelnou": moc rád bych, kdybychom ve spolupráci s krajem dokázali postavit okružní křižovatku na písecké výpadovce u čerpací stanice. Byl by to základ pro vybudování silniční propojky odtud ke Švermově ulici.

Karel Procházka
radní
Jihočeši 2012
Prioritou by mělo být zviditelňování našeho města a regionu v rámci Svazku obcí Milevska a turistické oblasti Toulava. Také se budeme snažit o rozšíření turistických tras, stavění cyklostezek, revitalizace zajímavých míst, a to vše s využitím dotačních titulů. Budeme hledat možnosti pro obnovu hotelů v areálu zimního stadionu a zvýšení úrovně ubytování. Podpoříme aktivity Domu kultury Milevsko, především těch, které směřují k mládeži, a budeme pokračovat v rekonstrukci interiérů kulturního domu. Budeme nadále spolupracovat s představiteli milevského kláštera na principu oboustranné prospěšnosti. Podpoříme tradiční akce – zejména maškary, posvícení, hudební festival Přeštěnice, pohádkový les, novoroční ohňostroj a další.

Miroslav Doubek
radní
Svobodní
Neklaďme si vznešené a nesplnitelné cíle, stačí aktivně plnit povinnosti zastupitele a uskutečňovat co nejvíce z předvolebních slibů. To znamená pracovat ve prospěch občanů města se snahou prosadit co nejvíce z našeho volebního programu, ale i z investiční části volebních programů konkurenčních stran. Konečně začínáme pečovat o majetek města, který slouží širokému okruhu občanů prováděním nutných oprav a rozvojových investic. To vše při udržení vyrovnaných financí omezením neproduktivního „projídání" rozpočtu v běžných výdajích. První kroky 
v tomto smyslu již započaly, ale cesta k výsledku bude dlouhá a složitá.

Lubomír Šrámek
radní
TOP 09
Nejde o prioritu jedinou, ale několik vyvážených priorit, pokrývajících potřeby všech občanů města. Omezit zbytečné výdaje a získávat prostředky z jiných zdrojů. Nastavit nově finanční toky k obchodním společnostem města a zodpovědnosti jednatelů. Řádně pečovat o majetek města, zajistit jeho další rozvoj, poskytovat kvalitní služby a maximum informací občanům. Největší investicí bude další rekonstrukce ulice Švermova. Musíme však investovat nejen do oblasti technické infrastruktury, životního prostředí či školství, ale i do oblasti sportu, kultury a sociální. Musíme rozhodnout 
o městské hromadné dopravě 
a rezervovat i dostatek prostředků na podporu všech klubů, spolků a organizací, a to nejen přímo v Milevsku, ale i ve všech místních částech.

Pavel Koutník
radní
TOP 09
Nejdůležitější prioritou představitelů města Milevska musí být vytváření podmínek, které obyvatelům zpříjemní a zatraktivní každodenní žití, podnikatelům pomohou v jejich rozvoji nebo „vstupu" do města a aktivním občanům usnadní realizaci jejich nápadů. Některé z nich se již daří vytvářet. Pro mnohé občany bude svoz bioodpadu nebo objízdná trasa při II. etapě rekonstrukce Švermovy ulice „ulehčením" žití, úprava parkoviště v lokalitě VZOR pak podpoří tamější podnikatelský záměr nebo aktivita Michala Fröhra, která vedla po jeho jmenování do redakční rady Milevského zpravodaje k nové podobě tohoto měsíčníku, jsou toho důkazem. Aby Milevsko bylo atraktivní pro stávající a nové obyvatele, neměla by tato priorita být tou nejvyšší pouze pro toto volební období.

Petr Barda
radní
Jihočeši 2012
Jedno volební období je poměrně krátká doba na vytyčení a plnění dlouhodobých cílů. A to je téměř čtvrtina pryč. Z mého pohledu je prioritou funkční město, ale téměř vše je o penězích. Rád bych, aby to, co funguje, pokračovalo, problémy se řešily věcně, odborně a včas a nevytvářely se tam, kde nejsou. Nikdy jsem moc nerozuměl konfliktům mezi politickými subjekty, a proto je důležité, aby všem šlo o dobro města.