Město Milevsko disponuje mnoha sportovišti včetně zimního stadionu. Sportovci tady dostávají ve všech směrech zelenou.

Podobně jako v minulých letech schválili zastupitelé vyplacení 4,6 milionu korun žadatelům o dotaci z městského dotačního programu Sport 2019. „Sportovní komise doporučila některé požadované částky snížit a její návrh schválili i radní,“ uvedl místostarosta Michal Horek. Důvodem podle sportovní komise byl fakt, že původní požadavky výrazně překročily částku pro dotační program, která je vyčleněná v rozpočtu města na tento rok. Například na podporu systematického sportování mládeže činily podané žádosti celkem 5,171 milionu korun a dotační program měl limit 4,315 milionu korun.

Sportovní komise se snažila vyhovět všem žadatelům a o situaci s nimi jednala. Žádostí přišlo celkem 45 – na podporu systematického sportování mládeže 13, na podporu sportovních akcí 21 a na nákup sportovního vybavení pro mládež 11.

Dotace na sport

Podpora systematického sportování mládeže činí 4 315 000 korun

Podpora sportovních akcí 165 000 korun

Nákup sportovního vybavení pro mládež 120 000 korun

Celkem 4 600 000 korun