Milevští zastupitelé schválili po dlouhé diskuzi plán financování obnovy vodovodů a kanalizací za období 2019 až 2028. Vybrali prostřední ze tří variant, kterou jim navrhla společnost Čevak jako provozovatel vodovodní a kanalizační sítě ve městě.

O co se jedná Vlastník vodovodu nebo kanalizace má ze zákona povinnost zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně deseti let.

Podle starosty Ivana Radosty se jedná o navýšení nájemného společnosti Čevak z letošních 7,748 milionu korun až na 10,63 milionu korun. Této částky by se mělo docílit podle stanoveného plánu v roce 2028. Čevak přitom vycházel z čísel od roku 2014. „Podle údajů, které uvedl Čevak, je nutné každoročně vložit do obnovy vodohospodářského majetku 6,5 milionu korun,“ připomněl Ivan Radosta. Hodnota zmíněného městského zařízení je přes 551 milionů.

Zastupitel Zdeněk Herout navrhl, aby si vodohospodářské zařízení provozovalo město samo. Starosta v závěru konstatoval: „Budeme se snažit inspirovat a snažit se zjistit, co by to přineslo pro město.