„Čtyři roky nejsou tak dlouhá doba na to, aby se objevila nějaká velká řada nových údajů. Přesto jsme se za každou cenu snažili, aby v nové knize nebylo totéž, co ve staré. Z větší části se nám to podařilo, kromě několika zmínek o vývoji názvu Milevsko,“ uvedl ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář.

V porovnání s minulou knihou jsou všechny kapitoly jiné. Čtenáři tam najdou informace o počátcích Milevska, o zdejší archeologii, o výskytu Milevska na starých mapách. „Jsou tam i staré pohledy na milevský klášter, které veřejnost vůbec nezná. Jeden pochází dokonce z rakouské Národní knihovny ve Vídni a další ze sbírek premonstrátů z kláštera na Strahově v Praze,“ dodal Vladimír Šindelář.

V knize najdete například také kapitoly o dějinách Milevského muzea, o přírodě na Milevsku, o zdejším tenisu, o maškarách, kultuře v Milevsku, o závodu na vzduchotechniku, ale i několik statistických údajů z milevských dějin. Knihu je možné zakoupit v informačním středisku.