Miloslav Kundrát, ředitel společnosti Domita – Obchod, a.s., to vidí jinak. „Závady nebyly v obchodě, ale ve sklepních prostorech, které jsou nevyužívané," vysvětlil. „Není to přímo naše záležitost, byť to tak může vyznít," dodal s tím, že zákazníci nemusí mít obavy.

Spousta věcí ve skladu.
Domita - současný stav.
Podle Radoslava Pospíchala ze SZPI bylo prohřešků v Milevsku několik. „U transportního výtahu, kde se přijímají potraviny, bylo na stěně velké množství kolonií černé plísně a uvolněné omítky. Taktéž ve sklepních prostorách skladu inspektoři zjistili masivní výskyt kolonií černých plísní na všech stěnách a stropě včetně opadané omítky," popsal Radoslav Pospíchal. „Ve skladu dále zjistili značné množství odpadu a věcí nesouvisejících s předmětem činnosti," dodal.

Starostu Ivana Radostu stav městských prostor nepříjemně překvapil a problém začal hned řešit. „Hlavní zdroje nepříjemností jsou odstraněny. Většina věcí, které byly ve sklepě, už je odvezena," hlásil včera Ivan Radosta, který se byl ten den na místě podívat.

Domita - současný stav.
„Byly opraveny vstupní dveře objektu, které ještě budou natřeny, byl vydlážděn sokl na odkládání tašek i opravena část omítky ve skladu. Nyní nás čeká jednání s nájemci objektu, abychom se vzájemně dohodli na dalším postupu oprav včetně toho, kdo je bude platit," popsal hotové úkoly a plány starosta.

Podle jeho slov byly věci, které zaplnily sklep, Domity. Ta má zajišťovat úklid a drobné opravy. Starosta stav objektu nepovažuje jen za chybu města. Nájemník má větší závady hlásit.

Miloslav Kundrát z Domity doplnil, že o tyto sklepní prostory, které jsou nyní předmětem nájmu, nemají zájem.

Pro vedení města plyne ze situace jakési ponaučení. „Rád bych, aby naši pracovníci jednou ročně kontrolovali stav bytových a nebytových prostor," řekl Ivan Radosta, který doufá, že díky pravidelným obhlídkám se už nic podobného opakovat nebude.


Podle starosty hrozilo uzavření prodejny.