V roce 1889 však knížka vyšla v malém nákladu a dodnes se moc kusů nedochovalo, proto se muzejníci rozhodli připravit rozšířené a doplněné vydání.

Helena Pohořálková, knihovnice Milevského muzea, přepsala celou knihu do elektronické podoby, Vladimír Šindelář vyhledal renesanční a barokní lovecké rytiny, Jiří Pešta z píseckého okresního archivu přeložil staré barokní texty latinské, německé a francouzské, jež byly v původním vydání uvedeny jen v originále, a Václav Vlček z Čimelic, emeritní knížecí lesník, sestavil slovníček starých loveckých výrazů.

"Myslivci bývali za starých časů vždy pokládáni za lidi, kteří v hloubi lesa provádějí tajemné pověry a myslivecká kouzla, jež jim mohou přinášet různé lovecké výhody. Ostatně ne nadarmo se v mnohých pohádkách čert objevuje v podobě švarného myslivce. V 17. a 18. století se objevilo hned několik rukopisných záznamů, kde jsou uvedena mnohá myslivecká kouzla, např. co dělat, když vám nějaký nepřítel očaruje vaši pušku, abyste z ní nezasáhli žádnou zvěř, jak máte vy sami očarovat pušku jinému lovci, aby on nic netrefil, jak zastřelit nepřítomného, jak spolehlivě zasáhnout vlka či lišku nebo jak přilákat ptáky na lesní mýtinu, abyste je měli snadno na dostřel," nastiňuje témata knihy ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář.

Zíbrtova kniha vyšla v nedávných dnech v malém nákladu 500 výtisků. Na 100 stranách se zde milovníci lesa a myslivosti mohou dočíst o starých kouzlech a loveckých pověrách, jež se nám z časů baroka dochovaly přes propast téměř tří století. Knížka Čeňka Zíbrta s názvem Myslivecké pověry a kouzla za starých časů v Čechách je k dostání v Milevském muzeu, kde je možné si ji zakoupit buď osobně, nebo objednat poštou.