Zasedání má na programu osmnáct bodů. Zastupitele čekají majetkové i finanční záležitosti. Mezi ně třeba patří rozpočtová změna nutná na opravu krovu školní družiny 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko. Kvůli jeho špatnému stavu není možné udělat zateplení objektu. Krov by tak měla čekat oprava za 1,3 milionu korun.

Dále zastupitelé budou řešit příspěvek na zajištění lékařské pohotovostní služby na milevské poliklinice. K doplacení chybí 143 tisíc korun, z toho polovinu by mělo zaplatit město a druhou zbylé obce regionu.

Hned tři materiály předkládá zastupitel Miroslav Doubek. Jeden se týká například opravy zápisu z předposledního jednání. Doplnění řešili zastupitelé už minule, tehdy se ale většina členů zdržela hlasování. Miroslav Doubek ale přišel s tím, že oprava je nutná, aby byl zápis v souladu se zákonem a jednacím řádem.

Zasedání začíná v 17 hodin a koná se v domě kultury.