Jindřichohradecký malíř Vladimír Tůma, jenž se do Milevska vrací po šesti letech, se výtvarným uměním začal zabývat během svých studií na Přírodovědecké fakultě v Brně, kde navštěvoval dvouleté kurzy malby při Domu umění. Malířské tvorbě se aktivně věnuje od roku 1983, kdy se zúčastňoval plenérů a výtvarných stáží vedených akademickým malířem Miroslavem Konrádem za účasti předních jihočeských výtvarníků docenta L. Vacka, akademických malířů A. Nováka a K. Waltra a profesorů J. Ptáčka a V. Boukala .

Ve svých obrazech zachycuje nejčastěji krajinu jižních Čech, jeho námětem jsou přírodní scenérie vesnic, rybníků a zákoutí, nenechává stranou ani kompozice květin. Nejraději se vyjadřuje pastelem, olejomalbou, dále kombinovanou technikou s využitím pastelu a akvarelu, věnuje se též strukturální malbě. Jeho díla jsou žádaná pro svoji jemnost a malebnost. Kromě společných výstav, kterých se autor zúčastnil např. v Českých Budějovicích, Slavonicích, Jindřichově Hradci a také v roce 2010 v Milevsku, zrealizoval i několik samostatných výstav, ponejvíce v Jindřichově Hradci, v Nových Hradech, Dačicích a také v roce 1992 v galerii Riechental v Rakousku. Od roku 2011 jsou Tůmovy obrazy k vidění na stálé výstavě v prostorách galerie třeboňských Lázní Aurora.

Expozice pod názvem Oleje a pastely jihočeské krajiny II, která je druhou samostatnou výstavou Vladimíra Tůmy v Milevsku, bude otevřena do soboty 31. srpna. Výstava je prodejní, a tak kromě kulturního zážitku si můžete pořídit i dárek pro sebe či své přátele.

Hana Vaněčková, Galerie M